Tilbake

Ledende bedrifter på workshop

Bruk av standarder er veien til internasjonale markeder og mer effektivitet. Dette var budskapet NEK formidlet gjennom 2 dager med workshop i internasjonal standardisering. Ett stort antall deltakere fikk en grundig gjennomgang av prinsippene og prosessene som fører fram til de ulike standardene.

Internet of Things

Jan-Henrik Tiedemann fra IEC Central Office i Genève

Jan-Henrik Tiedemann fra IEC Central Office i Genève

NEK har opplevd en formidabel økning av eksperter til sine standardisering-komiteer. NEK har derfor gjennomført en workshop om internasjonal standardisering. Ett 50-talls deltakere fra myndigheter og næringsliv fikk en grundig gjennomgang av prosesser og hensikt bak standardiseringsarbeidet. Standarder beskriver en metode som vil oppfylle regelverk og er en enkel vei til å overholde myndighetenes krav. Arrangementet ble holdt i samarbeid med IEC Academy og lederen av dette, Jan-Henrik Tiedeman, var foredragsholder.

Standarder er basert på enighet

Det er eksperter fra næringsliv, interesseorganisasjoner og myndigheter som kommer sammen for å bestemme kravene i en standard. Man organiseres i ulike standardiseringskomiteer, som bearbeider forslag til krav i standarden. Kravene vil gi en god metode for å tilfredsstille myndighetenes regelverk. Innholdet i standardene besluttes gjennom konsensus, det vil si at deltakerne blir enige om at kravet er tilfredsstillende uansett om man er kunde, myndighet eller leverandør.

Svein Roar Jonsmyr – NKOM

-Fra myndighetenes side er standarder måten å oppfylle regelverket. Det er viktig at man følger bransjenes utvikling og sørger for at standardiseringen gjenspeiler denne. Standardene må utvikles av næringslivet selv hvor konsensus ligger til grunn for kravene, forteller Svein Olav Jonsmyr, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

Standardisering er premisset for internasjonal handel

Et viktig aspekt ved standardarder fra IEC er at de vedtas i et internasjonalt fora. Med deltakere som representerer sitt lands interesser sikrer man gjennom konsensus at kravene tilfredsstiller regelverk på tvers av landegrenser. Når kravene er internasjonale og tilfredsstiller internasjonale regelverk åpner dette for global handel. Resultatet vil være nye markeder for norske tilbydere og mer effektivt innkjøp for norske innkjøpere.

Håkon Rem – Nemko

-Standardisering er viktig for internasjonal handel. Ønsker vi mer eksport er standardisering premisset for å lykkes med dette. Myndighetene må mer på banen for å skjønne viktigheten av standardisering. Det er her premissene legges og skaper vilkårene for industrien sier Håkon Rem, Nemko.

Standarder er effektivt

Det er stadig færre organisasjoner som utvikler egne krav. De aller fleste baserer seg på internasjonale standarder. Man har da et godt grunnlag å beskrive kravene i en kontrakt. Når kravene er felles vil det åpne for at flere kan delta i salgsprosesser. Samtidig vil man spare interne ressurser da mindre tid vil gå med til å beskrive egne krav og man er sikret at tjenester og produkter fungerer på tvers av leverandører.

Snorre Larsen – Equinor

-Equinor ønsker å gå bort fra selskapsspesifikke krav og i større grad basere oss på internasjonale standarder. Dette vil gi oss flere tilbydere, som betyr større konkurranse og lavere priser. Samtidig vil vi bli mer effektive internt. Vi ser for oss å delta mer aktivt i standardiseringsarbeidet for å ivareta egne behov forteller Snorre Larsen, Equinor

Standardisering er åpent for alle

Det er åpent for hvem som helst til å delta i standardiseringsarbeidet. Kravet er at man må ha interesse og kompetanse om feltet hvor man ønsker å bidra.

Synes du det virker interessant å delta i standardisering kan lese mer om deltakelse i komite-arbeid og melde deg på her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023