Tilbake

Nordmann med viktig budskap i Shanghai

IECs General Meeting i Shanghai samler delegater fra organisasjonens 170 medlemsland til en uke med seminarer og møter i tekniske komiteer. Under et av seminarene hadde Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) en viktig rolle.

Ingen standard, ingen global handel

Under IEC General Meeting I Shanghai har Leif T. Aanensen fra NEK vært en av foredragsholderne. Under presentasjonen understreket Aanensen den viktige rollen standardisering har ved å legge til rette for internasjonal handel. Hans visjon var at standardisering ville skape bærekraftig global handel uten tekniske barrierer. Det synes som at standardiseringen er på god vei til å nå denne visjonen da mer enn 20 % av global handel er elektrotekniske produkter.

Tekniske eksperter er stjernespillerne

Standardene utvikles av eksperter fra næringsliv, interesse-organisasjoner og myndigheter. Standardiseringsorganenes viktigste oppgave er å administrerer og legge til rette for arbeidet. Leif Aanensen brukte en metafor for å beskrive denne rollen. Han ba tilhørerne tenke på standardiseringsorganisasjonene som et fotballstadion. Her legger man til rette for å skape de aller beste spilleforholdene. Slik tiltrekker man seg de beste lagene med de beste spillerne. Uten spillere er stadion bare en gressplen. Tilsvarende er det med standardisering. Man kan ha de beste støttefunksjonene, men tiltrekker man seg ikke tekniske eksperter kan man ikke utvikle standarder.

Klatre pyramiden

Aanensen poengterte at det er bare et fåtall av standardbrukerne som deltar i selve standardiseringsarbeidet. En viktig oppgave for standardiseringsorganene er å engasjere utover de som deltar i standardiserings-komiteene. Dette skjer ikke tilfeldig. Man er nødt til å sette seg i førersetet og skape arenaer som tiltrekker seg brukerne. På disse arenaene informerer, engasjerer og motiverer man slik at den menige brukeren beveger seg oppover i pyramiden til å bli en entusiast, som senere blir en av ekspertene i standardiserings-komiteene. Arbeidet med å engasjere, motivere og tiltrekke seg tekniske eksperter er ikke en engangsforeteelse. Tvert imot er det en løpende aktivitet som må høyt opp på agendaen og måles om man skal lykkes.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024