Tilbake

NK 300 er i gang!

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale med Statens Vegvesen. Avtalen skal i første omgang resultere i ny standard for el- og ekom i veganlegg.

Medlemmene i komiteen NK 300
Arild Kjærnli

I kjølvannet av en samarbeidsavtale mellom Statens Vegvesen og NEK ble normkomiteen NK 300 opprettet. NK 300 vil ta for seg elektrifisering av samferdselssektoren og skal utvikle en ny standard, NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem, som vil bli henvisningsgrunnlag for vegnormal N 601 Elektriske anlegg. Etter at samarbeidsavtalen ble kjent våren 2019 har interessen rundt den nye komiteen vært svært høy.

-Rekruttering av medlemmer til komiteen har gått over all forventning. Når vi nå møtes for første gang teller komiteen allerede 25 medlemmer fra et bredt spekter av bransjer. Dette vil sikre oss en bred forankring av det ferdige arbeidet, og fortsatt er det plass til flere, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef for transport i NEK.

Det er Jørn Holtan fra Statens vegvesenet som har fått ansvaret for å lede komiteen fram til en ferdig standard. Holtan har lang og bred erfaring fra ulike roller innenfor elektroteknikk og leder nå elektroseksjonen i Vegdirektoratet.

-Det er veldig bra å få med seg en fagperson med Jørn Holtans erfaring og kompetanse. Han har lang erfaring innen standardisering og kjenner både Statens vegvesenet og det elektrotekniske miljøet i samferdsel svært godt Med Jørn på laget er vi er sikre på at den nye standarden vil gjenspeile Statens Vegvesen sitt krav til kvalitet og elsikkerhet, avslutter Gjesdal.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Ny utgave av NEK 900:2023 – Elektriske jernbaneinstallasjoner 

Dato
07.03.2023

Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600 lansert!

Dato
17.02.2023