Tilbake

Eksperter samles i Norge

Elektroteknisk standardisering foregår på en internasjonal arena. Nylig var ekspertene i IEC TC 17 på besøk hos Statnett for å diskutere gassfylte brytere for høyspent nett.

TC 17 på besøk hos Statnett

De aller fleste elektrotekniske standarder er basert på internasjonalt arbeid. På den måten sikrer man at produkter tilfredsstiller lover, regler og krav på tvers av verdens landegrenser. Norske eksperter har markert seg i de internasjonale komiteene og mange av de internasjonale møtene finner sted her.

Nylig hadde ekspertene i den tekniske komiteen IEC 17 et møte i Oslo med Statnett som vertskap. IEC TC 17 arbeider med standardisering av brytere i høyspentanlegg. Anledning for møtet i Oslo var arbeidet med 3. revisjon av standarden for gassfylte brytere med metallkapsling beregnet for spenninger over 52 kV. Gassen i disse bryterne, SF6, er en særdeles giftig klimagass. Møtet dreide seg derfor i stor grad om alternative gasser. Men det er vanskelig å finne en løsning som er en fullgod erstatning. Selv om gassen er svært giftig er det liten fare for utslipp om man følger standarden. Man hadde derfor også diskusjoner om lekkasje og korrosjonstester slik at man kan avdekke en potensiell lekkasje før det kommer til utslipp.

Diskusjonene vil nå fortsette hos det franske nettselskapet RTe, og komiteen vil legge fram det ferdige arbeidet på IEC General Meeting i Shanghai i oktober 2019.

Les mer om NK 17 – Brytere

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024