Tilbake

NEK arrangerer gratis batteriseminar

Batterier vil bli en stadig viktigere del av vårt el-anlegg. Ved bruk av fornybare energikilder og et nytt regime for el-takst vil batterier gjøre energiforbruket mer kostnadseffektivt. Samtidig vil man få en høyere driftssikkerhet.

Man kan utnytte fornybar energi bedre ved bruk av batterier

I sammenheng med økt fokus på fornybar energi og nye eltakster blir batterier stadig mer aktuelt for både boligeiere, eiendomsbesittere og næringsliv. NEK arrangerer derfor et gratis batteriseminar 26. april for å sette fokus på dette fagområdet som bare vil vokse med tiden. Seminaret tar for seg problemstillinger de profesjonelle aktørene møter ved installasjon og drift av sekundærbatterier enten det er tradisjonelle bly-syre eller litium-ion. Anvendelser er typisk UPS-anlegg og energilagringssystemer.

Under seminaret vil man belyse både de tekniske kravene som finnes i standardene og de praktiske utfordringene med å tilfredsstille kravene. Stikkord er ventilasjonsbehov, eksplosjonsfare og brannsikkerhet, men vi kommer også inn på de tekniske kravene for tilknytning til nett.

Det vil også bli satt av tid til å se på praktisk bruk av batterier. Vi vil få presentere hvordan man på Senja vil bruke batterier i nettet for å styrke leveringssikkerheten.

Program

08:30 – 09:00  Registrering og frokost
09:00 – 09:10  Velkommen
09:10 – 10:10  Installasjon og drift av sekundærbatterier, primært bly
10:10 – 10:25  NEK 400 om installasjon av batterier
10:25 – 10:40  Kaffepause
10:40 – 11:10  Installasjon og drift av litium-Ion batterier
11:10 – 11:30  Energilagringssystemer
11:30 – 11:45  Oppsummering

Sted: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (nedenfor CC Vest)

Tid: 26. april klokken 08.30

Vi vil servere frokost fra klokken 08.30.

Les mer og meld deg på her!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024