Tilbake

Uten standardisering stopper verden

En stor del av verdenshandelen består av elektrotekniske produkter. Denne handelen hadde ikke vært mulig uten internasjonale standarder. Standardene utvikles i et samspill mellom produsenter, kunder og myndigheter og er basert på konsensus.

Den største internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjonen er IEC som har 170 medlemsland. Standarder fra IEC har derfor blitt de ledende innenfor elektroteknikk. Internasjonal elektroteknisk standardisering er selve grunnlaget for internasjonal handel. Standardene sikrer at produkter og tjenester tilfredsstiller lover og regler i de ulike landene. Samtidig er det også en garanti for at produkter vil fungere på tvers av landegrenser. Det er kanskje derfor ingen overraskelse at elektrotekniske produkter står for hele 20 % av verdenshandelen.

Hvem standardiserer?

Men, hvem er det egentlig som bestemmer disse standardene? Er det myndighetene som bestemmer, er det produsentene, kundene eller hvem er det egentlig? Svaret er ja takk, alle sammen. Internasjonal standardisering består av ulike komiteer som er sammensatt av både offentlige instanser, produsenter og kunder. Sammen blir man enige om en standard og sammen vil man etter hvert revidere standardene når det skjer teknologiske endringer. At standarder blir til gjennom enighet, eller konsensus som det heter på standardspråket, sikrer at alle aktørene adopterer standarden og begynner å bruke den.

Hva standardiseres?

Standardisering betyr imidlertid ikke at alle produktene er like. En standard skal i første rekke sørge for at produktene er sikre å bruke, dernest at de fungerer som de er tiltenkt, at de har en kvalitet som man kan forvente og at de kan fungere med andre produkter. Innenfor disse kravene kan derfor produktene både se ut og fungere forskjellig fra andre produkter.

Du kan standardisere

NEK er det norske medlemmet i IEC og har mer enn 100 komiteer med 600 medlemmer. Disse komiteene er Norges stemme inn i det internasjonale arbeidet med standarder. Hvem som helst kan bli medlem av en elektroteknisk komite. Man forutsetter selvfølgelig at du har en kompetanse som gjør at du kan bidra i arbeidet, men utover det stilles ingen krav.

Har du lyst til å lære mer om internasjonal standardisering kan du bli med et av de mange webinarene som IEC arrangerer gjennom IEC Academy. Her belyses standardisering fra ulike vinkler og man kan få et godt bilde av arbeidet og hva du kan bidra med.

Du kan også ta kontakt med en av våre fagsjefer for mer informasjon.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023