Tilbake

Ikke glem penger, pass og standarder

Klar melding til virksomheter med ambisjoner om å selge elektriske produkter og systemer på verdensmarkedet: Man kommer ingen vei uten at standarder integreres i produktutviklingen. Kravene til helse, miljø og sikkerhet løses ikke med Reodor Felgens metode, men gjennom bruk av standarder som anerkjennes både i fagmiljøene og hos myndighetene. Skal man ut på verdensmarkedet, er dermed standarder like viktig som penger og pass forteller adm. direktør Leif T. Aanensen hos NEK.

Standarder en del av hjemmeleksen

– Jeg har visjon om at norske toppledere skal forstå den strategiske betydning standarder har innen forretningsutvikling. I tillegg til at de serverer løsninger under produktutvikling, er de også fribillett til det internasjonale markedet. Jeg er ikke kjent med annen effektiv egnet metode for å slippe problemer med anerkjennelse av eget produkt, både på hjemme- og det internasjonale markedet. Derfor burde bruk av standarder vært en del av teknologibedriftens strategi, sier Aanensen

EUs indre marked

Han henviser til at EUs indre marked er tuftet på referanse til standarder. Dette gjelder spesielt innen handelsområder hvor helse, miljø og sikkerhet er relevant. Noen ganger er bindingene så sterke at man ikke slipper unna standarder, for andre områder er bindingen svakere. Det skinner likevel igjennom at bruk av fastsatt europeiske standarder er det man skal bruke. Aanensen mener det blir for enkelt å overlate alle vurdering rundt standardiseringstrategi til de som deltar i slikt arbeid.

– Jeg møter tidvis ledere i teknologibedrifter som knapt har hørt om standardiseringsarbeid og i enda mindre grad forstår hvordan standarder er nøkkelen til markedsadgang for virksomhetenes produkter. En god strategi vil gi god bedriftsøkonomi og ikke minst trygghet. Tryggheten kommer fordi man velger løsninger som allerede er internasjonalt anerkjent og hvor man forvente et anerkjennende nikk fra lokale myndigheter – uansett hvor man er i verden. Elektriske produkter og systemer utgjør det største gruppen av produkter på verdensmarkedet, med hele 20%. Det forteller oss om potensialet og at aktørene på verdensmarkedet drar veksler på de internasjonale standardene, fortsetter Aanensen. Handel med disse produktene i et slikt omfang ville ikke vært mulig uten standardene, legger han til.

Bruker eller deltaker?

NEK er porten inn til den elektrotekniske standardiseringen. Tilsvarende er Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonmyndighet porten inn til henholdsvis allmennstandardisering og til deler av ekomområdet.  Alle disse er knyttet opp mot respektive organisasjoner på europeisk og på globalt plan. De to førstnevnte har en rekke nasjonale speilkomiteer som følger og påvirker utviklingen av de internasjonale standardene.

– Vi har et stående tilbud til norsk næringsliv om å være med på å påvirke disse viktige rammebetingelsene. Dette kan de gjøre ved å oppnevne egne eksperter til relevante komiteer innen virksomhetens arbeidsområde. Samtidig får virksomheten oversikt over hva som skjer etter neste sving og får et verdifullt nettverk som kan være verdifullt i andre sammenhenger, sier Aanensen. Han legger til at det er virksomhetens strategi som bør være førende for om man ønsker å prioritere slikt påvirkningsarbeid, men en ting er han klar på at å bruke standarder, det gjør man uansett.

– Hvis man ikke finner rom til å prioritere påvirkning og nettverksbygging, så bør virksomheten uansett mene noe om hvordan kan integrere standarder i produktutviklingen. Dette forholdet bør avklares i virksomhetens strategi, foreslår Aanensen.

Les mer om standardisering.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024