Tilbake

Digitalisering i Ex-sonene krever økt bevissthet

På grunn av digitalisering blir mobilt og skjermbasert utstyr brukt i stadig større grad på anlegg i Ex-soner. Dette påvirker vurderinger og valg ved bruk av utstyret. Samtidig som anlegg blir mer digitale øker behovet for forebyggende arbeid.

Equinor LNG anlegg i Hammerfest på kveld er en typisk ex-sone
Tom Kristian Venger, NFEA

Digitalisering i Ex-sonen

Digitaliseringsbølgen har nådd Ex-konferansen og setter søkelyset på avansert, bærbart analyse- og datautstyr som bringes inn i anlegg med Ex-soner. Utviklingen mot den digitale feltoperatøren er i full gang innenfor alle anlegg i industri. Denne utviklingen krever en økt bevissthet om bruk av utstyret, ikke minst for å minimere risikoen for menneskelige feil.

Fagsjef Arild Røed leder arbeidet med Ex-konferansen på vegne av NEK.

– Å gi deltakerne en faglig oppdatering på normer og standarder har alltid vært en hovedoppgave for oss, sier Røed. – Men vi introduserer alltid nye, relevante tema. Bølgen av arbeidsverktøy basert på digitale løsninger påvirker også vårt fagområde, forteller han og sikter til det transportable datautstyret som bringes inn i Ex-sonene til bruk for analyse, tilstandsovervåkning og feilsøking. Sertifiseringsordninger for utstyr er på plass, men vi må øke bevisstheten om risikoen blant annet ved menneskelige feil, understreker Røed.

Støveksplosjoner

Kirsti Solheim fra Arbeidstilsynet kommer til Ex konferansen for å snakke om farene ved støveksplosjoner i landbasert industri. – Vi arbeider med å kartlegge risiko og skape bevissthet i bedriftene for å forebygge ulykker, forteller Solheim. – Det er en utfordring for oss at rapportering til Arbeidstilsynet om støveksplosjoner bare er lovpålagt når det inntreffer personskader. Det innebærer at vi går glipp av verdifullt erfaringsmateriale i det forebyggende arbeidet. Vår hypotese er at det finnes noen mørketall, men Arbeidstilsynet vil likevel presentere nyttig statistikk. Vårt mål er å heve kompetansen i mange bransjer innenfor landbasert industri. Arbeidstilsynet synes at det er aktuelt å komme med en konkret «Veiledning om forebygging av støveksplosjoner» og tilrettelegger for et godt samarbeid med DSB og norsk industri i tiden fremover.

NFEAs kompetansematrise for Ex-installasjoner

Dag-Ove Fauskanger er leder av Ex-utvalget i NFEA og leder av programkomitéen for den 15. nasjonale Ex-konferansen. Han understreker behovet for å etablere en anbefaling om kompetansekrav til fagpersoner som planlegger og arbeider i anlegg med Ex-installasjoner. «NFEAs kompetansematrise for Ex-installasjoner» har blitt en standard for bransjen, men trenger nå en oppdatering. Dette er en av Ex-utvalget i NFEA sine viktigste oppgaver i tiden fremover, sier Fauskanger. Foredragene vil gi deltakerne statusrapport om kravene og arrangørene inviterer til en dialog om dette i tiden fremover.

Les mer om programmet på den 15. nasjonale Ex-konferansen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023