Tilbake

Lanseringsseminar NEK EN 60204-1:2018

Lanseringsseminar NEK EN 60204-1 er en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon eller konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskin og maskinindustrien.
Mye har skjedd på teknologisk utvikling de seneste årene, og dette har selvfølgelig fått følger for innhold og krav i standarden. Alle som deltar får et eksemplar av standarden.

Verifikasjon vedlikehold

Dette er første gang det holdes et lanseringsseminar i forbindelse med ny versjon av denne standarden. Dette skyldes bl.a. at det er 12 år siden forrige utgave ble lansert, og at standarden nå inneholder betydelige endringer.

Utover mange interessante foredrag, er en viktig motivasjon for deltakelse på seminaret å knytte kontakt med påvirkere av regelverk. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC og andre organisasjoner.

Tekniske endringer

NEK EN 60204-1:2018 omfatter blant annet følgende viktige tekniske endringer:

  • Nye krav til bruk av motordriftsystemer (PDS) – les, frekvensomformerer o.l.
  • Reviderte krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Klargjort krav til beskyttelse mot overstrømmer
  • Nye krav til å fastsette kortslutningsytelser til elekrisk utstyr.
  • Nye krav til styrekretser og styrefunksjoner.

Disse punktene med flere vil bli tatt opp under dette seminaret. Her blir det også mulighet til å stille spørsmål samt å få avklart usikkerheter man har i forbindelse med elektrisk utstyr på maskiner. Hvilke krav stilles til eksempel for elektriske tavler? Hva er forskjellen på en maskin og en elektrisk installasjon?

Gratis bok inkludert i kursavgiften

Et endagsseminar gjør deg ikke til ekspert på maskiner, så det er avgjørende viktig at man setter seg inn i de krav som ligger i standarden. Derfor vil alle som deltar på dette seminaret få utdelt et eksemplar av NEK EN 60204-1:2018. Investerer man i litt tid på å lese og prøve å forstå de kravene som står nedfelt her vil man oppnå betydelige fordeler i sitt daglige virke. Som et sentralt stikkord her kan nevnes risikovurdering. Her finnes det også ferdige “oppskrifter” – les; standarder – på hvordan man metodisk kan gå frem for å gjøre dette.

NEK ønsker deg velkommen til Lanseringsseminar den 10. oktober på Fossekallen, Lysaker.

Les mer om seminaret

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024