Tilbake

Ny samling grafiske symboler

Elektrofaget blir stadig mer integrert med EKOM nett, eller tele-og datanett, som det het tidligere. Dette har ført til et økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur. NEK lanserer derfor en ny utgave av den symbolsamlingen NEK 144, oppdatert med en rekke nye symboler.

NEK 144:2017

Bruk av symboler har lang tradisjon i elektroteknisk standardisering og utgangspunktet for dagens samling ble etablert allerede for mer enn 100 år siden. Allerede da så man behovet for å kunne kommunisere og forstå elektrotekniske tegninger på tvers av språk og landegrenser. Siden den gang har det stadig kommet reviderte og utvidede samlinger slik at den til enhver tid dekker bransjens behov. Den siste norske utgaven kom i 2004 og denne utgaven vil nå bli erstattet av en ny, utvidet, samling.

«Utviklingen går stadig raskere og vi ser nå at elektro, E-komm og styringssystemer blir mer og mer integrert» forteller fagsjef Stein Klevan i NEK. «Vi så derfor behovet for å lansere en ny symbolsamling, som nå har blitt utvidet med hundrevis av nye symboler.»

Den nye utgaven inneholder de internasjonale symbolene som har størst utbredelse og anvendelse i norsk elektroteknisk dokumentasjon. Man kan også kombinere symbolene for å lage mer spesialiserte grafikk, på samme måte som man kombinerer ord for å skape et presist språk. I tillegg finnes det bokstavsymboler som dekker generell elektroteknisk bruk.

«Dette er en samling som vil være viktig for alle som driver med elektroteknisk dokumentasjon» fortsetter Klevan «Enten du er installatør, ingeniør eller student vil dette være et helt nødvendig verktøy.»

NEK 144:2017 inneholder:

  • Symboler som brukes for både EKOM og EL nett
  • Grafiske symboler som finnes i IECs symboldatabase
  • Tegningsregler for å foreta et fornuftig valg av symbol i den aktuelle situasjon (fullstendige tegningsregler er gitt i EN61082)
  • Beskrivelse av hvordan egne symboler kan lages i samsvar med denne håndboken
  • Relevante standarder som for eksempel NEK 400 og NEK 700 har blitt brukt som utgangspunkt

NEK 144:2017 erstatter alle tidligere versjoner.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024
Bærekraftig industri

Standarder er sentralt for Grønt industriløft

Dato
17.01.2024