Tilbake

Elkontroll vokser på nye områder

Driftsbygninger i landbruk, veksthus, fiske-, fangst- og lastefartøy er stikkordene for pågående arbeid i komiteen som forvalter NEK 405 elkontroll. Komiteen er på oppløpssiden med to publikasjoner som vil gi viktige bidrag til elsikkerhet innen disse områdene.

Leif Aanensen

– Vi har spennende ting på gang innen elkontroll-segmentet. Her er det allerede store vekstmuligheter for bransjen, og flere muligheter kommer til. De siste skuddene på stammen handler om elkontroll i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen, samt en ny delstandard om elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy, forteller fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

NK 219 har arbeidet med de to dokumentene en tid og ifølge fagsjefen er de snart moden for høring. Offentlig høring er et viktig element i å sikre omgivelsene muligheter til å påvirke resulatet og det gir også en bredere forankringen av resultatet.

Elkontroll i landbruket

Aanensen kan fortelle at arbeidet som omhandler elkontroll i driftsbygninger og veksthus er kommet i stand etter avtale med Landbrukets Brannvernkomite. De har i årevis arbeidet for økt elsikkerhet i landbruket og dette nye bidraget vil sikre en enhetlig, bred forankret og kvalitetsmessig utførelse av elkontroller innen sektoren. Organiseringen under NEK 405-regimet sikrer også at kvalifisert personell benyttes.

– Personell som skal gjennomføre elkontroll i landbruket må ha dokumentert tilleggskompetanse. De er i utgangspunktet eksaminert etter NEK 405-3 elkontroll i næringsbygg, men må også dokumentere kompetanse på driftsbygninger og veksthus. Det er et meget krevende driftsmiljø i slike bygg og oppdragsgiver må være sikker på at elkontrolløren faktisk behersker mangfoldet av utfordringene, fortsetter Aanensen.

Elkontroll av fiske-, fangt- og lasteskip

NK 219 mottok for et drøyt år siden en henvendelse fra DSB som ønsket å flytte en eksisterende ordning for elkontroll av mindre fiske- og fangsfartøy over i NEK 405-regimet. Komiteen svarte positivt på henvendelsen og har utviklet et forslag som gjennomgår siste finpussen før offentlig høring.

– Dette nye bidraget vil øke markedet for kontrollforetakene ytterlig. Det er gode nyheter for eksisterende foretak, men åpner også muligheter for nye virksomheter. Samtidig bidrar ordningen til at myndighetene får rasjonalisert sitt kontrollarbeid, avslutter Aanensen.

Høringen

NEK forventer å sende ut de to dokumentene på høring i månedskifte april/mai. Det anbefales å tegne seg på NEKs nyhetsbrev, slik at man får varsel om høringen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024