Tilbake

Månedens komité – NK 99 Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg

Komitéen har arbeidet i lang tid for å få frem en revidert og forbedret utgave av NEK 440 som er en normsamling for stasjonsanlegg over 1KV.

NK 99 er den norske speilkomiteen til IEC TC99. I TC 99 er det arbeidsgrupper som arbeider for å vedlikeholde EN 61936 og EN 50522 og Norge er godt representert i dette arbeidet.

Komiteen ledes av Espen Masvik sjefingeniør fra DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) og har hatt positiv utvikling i løpet av de siste årene.

Sjefsingeniør Espen Masvik, DSB

Sjefsingeniør Espen Masvik, DSB

I den norske komiteen er det eksperter fra det tekniske miljøet fra flere etater og bedrifter, som sammen utforsker de nasjonale avvikene fra de europeiske standardene. Mange land, blant annet Norge, har forskrifter som medfører særkrav i forhold til de enkelte standarder og disse kommer inn i et eget tillegg i alle land. Tilleggene kommer på det nasjonale språket og på engelsk i den engelske utgaven. På denne måten kan vi se hvor vi stiller andre krav enn andre land i Europa og hvor flere har de samme avvikene som oss.

I den nye utgaven av NEK 440:2015 har komiteen foruten å revidere den i forhold til internasjonale normer også brukt mye energi på å forbedre og tydeliggjøre oversettelser fra engelsk til så lettlest og korrekt norsk som mulig. Det er blant annet erfaringene fra alle kursene komiteen har holdt som har bidratt til kunnskap om tydeliggjøring en hel del steder. Komiteen har også sett et behov for flere veiledninger for og gjøre normsamlingen til et enda bedre arbeidsverktøy.

Les mer om NK 99

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023