Tilbake

Ber bransjen følge med, eller bli utkonkurrert

Elektroteknisk bransje bør kjenne sin besøkelsestid, melder NEK. I april reiser standardiseringsorganisasjonen landet rundt for å diskutere den nye, internasjonale sertifiseringsordningen for personell som håndterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Målet er å øke sikkerheten og redusere antall ulykker.

IECEx logo

Med stadig mer samarbeid og flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene er internasjonale standarder viktigere enn noensinne, sier fagsjef Arild Røed i NEK.

IECEx CoPC (Certificate of Personnel Competence Scheme) konferansen vil bli holdt følgende steder:

  • Stavanger 14. april
  • Bergen 15. april
  • Trondheim 16. april
  • Oslo 17. april.

Tilfredsstiller norske krav

For første gang er det lansert en internasjonal kompetansesertifisering for personer som skal jobbe i eksplosjonsfarlige områder – IECEx CoPC (Certificate of Personnel Competence Scheme). Hensikten er å kvalitetssikre et høyt nivå på personell på tvers av landegrensene. En enhetlig standard for alt personell uavhengig av bedrifter og nasjoner skal sørge for helhetlig kvalitet som ivaretar sikkerheten og reduserer antall ulykker. – En slik sertifiseringsordning på et internasjonalt nivå er spennende, sier Trond Liestøl Larsen i DSB, – Slik jeg ser det vil sertifikatet tilfredsstille de krav som DSB setter til dokumentert kompetanse for personell som arbeider i Ex-områder.

Nasjonal konferanse i fire byer

Både International Electrotechnical Commission, (IEC) og Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er på plass på det som blir landets første konferanse med internasjonal sertifiseringsordning for arbeid i eksplosjonsfarlige områder som tema.

Vi ønsker å sette søkelyset på viktigheten av at norske aktører er oppmerksom på et økende krav om kompetansedokumentasjon i norske og internasjonale markeder. Vår spådom er at aktører med manglende kompetanse vil miste viktige kontrakter, sier Røed.

IECEx CoPC konferansen

Fra IECEx sitt sekretariat i Australia kommer Mark Amos for å redegjøre for sertifiseringsordningen og trender internasjonalt. DSB vil orientere om kvalifikasjonsforskriften, FEK og dens krav til bruk av kvalifisert personell. En viktig målsetning med konferansen er å gi bransjen detaljert kunnskap om hvilke kompetansekrav som stilles i og utenfor Norge, samt råd om hvordan dette kan oppnås.

Ifølge NEK er sertifiseringsordningen på full fart inn i Norge, og det er allerede mulig å foreta både opplæring og sertifisering i IECEx uten å reise utenlands. Ordningen gir bedrifter et uavhengig bevis på at en person som innehar et IECEx kompetansesertifikat har kunnskap og ferdigheter til å utføre arbeider i henhold til internasjonale Ex-standarder.

Vi har vært heldige og fått tak i noen av de fremste ekspertene på området, så nå er det opp til bransjen å kjenne sin besøkelsestid, avslutter Røed.

Foredragsholderne vil være:

  • Arild Røed, NEK
  • Mark Amos, IECEx Sekretariatet
  • Geir Larsen, Trainor Elsikkerhet AS
  • Bjørn Spongsveen, DNV Nemko Presafe AS
  • Trond Liestøl Larsen, DSB

Informasjon, konferanseprogram og påmelding

For mer informasjon, kontakt Arild Røed, NEK, tlf. 928 31 128, e-post arild.roed@nek.no

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023