Stikkord: risikovurdering

Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr

Arild Kjærnli Publisert 25.09.2023

Les innlegg

Smarte bygg krever vern mot lynnedslag og overspenning

Arild Kjærnli Publisert 19.04.2023

Les innlegg

NEK 320 Lynvernanlegg

Arild Kjærnli Publisert 29.08.2019

NEK 320 Lynvernanlegg er en normsamling som gir metoder for risikovurdering, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg.  Et lynvernanlegg er med på å forebygge brann og andre skader på eiendom og...

Les innlegg