NEK TR 402:2024

Forside NEK TR 402:2024

Systemjording i TN-installasjoner

NEK TR 402 Systemjording i TN-installasjoner, er en teknisk rapport utviklet av NEKs tekniske komité NK64.

Den adresserer utfordringer i moderne strømforsyningssystemer, spesielt med voksende bruk av interne strømforsyningsenheter som solcelleinstallasjoner og batterilagringssystemer.

Rapporten fokuserer på korrekt håndtering og forankring av nøytralleder i TN-installasjoner for å støtte fremtidige tilkoblinger og øydrift.

Den gir også veiledning om “beste praksis” og sikkerhetstiltak for å unngå uønskede strømmer og parallellkoblinger i systemet, og har som mål å tydeliggjøre håndteringen av nøytralledere og systemreferanseledere i slike installasjoner.

Pris
kr 533,- eks. mva.

Om produktet

NEK TR 402 Systemjording i TN installasjoner er en teknisk rapport som beskriver forskjellige forhold knyttet til forsyning av en TN-installasjon, med eller uten interne strømforsyningsenheter.

Rapporten beskriver de prinsipielle forholdene ved forsyning av en TN-installasjon med fokus på å:

  • Sørge for en entydig forankring av nøytralledere i installasjonen til jordpotensial ved alle mulige driftssituasjoner.
  • Unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i ledere for beskyttelsesformål.
  • Unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i funksjonsjordledere.
  • Unngå mulighet for parallelle strømbaner i nøytralledere tilbake til strømforsyningsenhetene.
  • Legge grunnlag for en entydig håndtering av krav til frakobling.