Landstrømsforum 22. januar

  

Påmelding (venteliste)

“Elektrifisering av Skipsfarten”

Program

Åpne alle

Forumsmøte 10:00-12:00

Forumsmøte 13:00-17:00

 • 13:00Bærekraftig marked for Landstrøm. Hva skal til?
  Paneldebatt v/debattleder kommunikasjonssjef Eiliv Flakne, ENOVA
  • ENOVAs satsning på elektrifisering av sjøtransporten
  • Evaluering av ENOVAs landstrømsprogram v/ Kjetil Martinsen, DNV-GL
  • Paneldebatt med sentrale aktører v/ debattleder kommunikasjonssjef Eiliv Flakne, ENOVA
  • Debattdeltagere:
   • Rostein Brønnbåtrederi v/ Teknisk sjef Narve Røsok
   • Oslo Havn v/ Miljøleder Heidi Nielson
   • Bergen Landstrøm og BKK v/Tor André Berg
   • DNV-GL v/ Kjetil Martinsen, DNV-GL
 • 14:30Pause
 • 15:00Betraktninger fra Maritim Bransjeforening
  Odd Tore Finnøy Konsernsjef Brunvoll AS og styreleder i Maritim Bransjeforening/ Norsk Industri

  Veien mot lav – utslipp fra skipsfarten i 2030  på nasjonal og internasjonal basis.

 • 15:30Hvilke krav skal settes til rederier, havner og netteiere
  Nikolai Rivedal Konsulent, DNV-GL
 • 16:00Havnenes avgjørende rolle
  Terje Robert Meisler - Johanne Solheim Meisler er maritim sjef , Trondheim Havn - Solheim er spesialrådgiver, Norske Havner
 • 16:30Rederienes behov
  Frode Sund - Arild Rød Sund er adm dir NHO Sjøfart - Rød er fagsjef maritim, Sjømat Norge
  • hva forventes av lade-/landstrøms tjenester i de ulike havner for at de ulike rederier skal finne det formålstjenlig og økonomisk bærekraftig for å «koble sine fartøy opp».
 • 17:00Oppsummering og veien videre
  Tor Andersen - Landstrømsforum
  Tor S. Andersen Prosjektleder, Landstrømsforum

Påmelding

Dato: 22.01 2019,  Adresse: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Forumsmøtet er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste!Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK*

Praktiske detaljer

Hotell Raddison Blue, Gardermoen

Raddison Blue Airport Hotel, Gardermoen

Tid og sted

Dato: Tirsdag 22. januar 2019
Sted: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen
Veibeskrivelse

Målgruppe

Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Tor Andersen tor.andersen@nek.no eller Arild Rød arild.roed@nek.no.

Til toppen

Det sosiale

Globalt standardiseringsseminar april 2015

Workshop under Globalt standardiseringsseminar april 2015

Generell beskrivelse av forumsmøtet

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

Formål med forumsmøtet

Belyse utfordringer og muligheter samt introdusere/Etablere 3 arbeidsgrupper:

1) WG – Standardisering av ladesystemer/- kontakter inkludert sikkerhet

2) WG – Geografisk kapasitetsbehov, høyspent/lavspent og ulike fartøykategorier i forhold til ladebehov og effektuttak

3) WG – Rammevilkår