Tilbake

SF6 – en potensiell klimabombe

SF6 er den mest klimafiendtlige gassen som EU regulerer, og det er ønskelig at gassen fases ut. Imidlertid er alternativene få, og de aller fleste av disse kan bli rammet av et forbud i EU og EØS. Hva gjør man da? Utfordringene med SF6 og løsninger som kan erstatte gassen vil bli tatt opp under Høyspenningskonferansen 2023. 

Hva er egentlig SF6

SF6 er et molekyl som består av ett svovelatom og seks fluoratomer. Sammen danner disse en svært stabil gass. Denne gassen har egenskaper som gjør at nesten alle bryteranlegg i høyspenningsanlegg er basert på SF6. Det er flere grunner til at gassen egner seg spesielt godt i høyspenningsanlegg: 

  • Eksepsjonell evne til å isolere elektrisitet 
  • Motstår høyspenningsbelastninger uten å brytes ned 
  • Kan operere i høye temperaturer og kan bidra til kjøling  
  • Gassen tar mindre plass enn alternativene 
  • SF6 er en stabil gass med lang levetid 

Disse egenskapene gjør SF6 til den mest effektive måten vi kan sikkert og pålitelig bryte elektriske kretser, også på høye spenningsnivåer. Andre alternativer krever større areal og volum, noe som ikke alltid er tilgjengelig. 

Hvorfor er det behov for å erstatte SF6

SF6 er strengt regulert og reguleringen har gradvis blitt strengere med årene. I dag er bruksområdet derfor svært lite utover elektriske høyspenningsbrytere. Selv om konstruksjonen av brytere med SF6 skal hindre lekkasje av gass klarer man ikke det 100%. 

I Norge har vi over 300 tonn med SF6 hvor mesteparten er i elektriske bryteranlegg. På tross av strenge krav til bruk av gassen lekker det årlig ut 500 – 600 kg SF6. Dette tilsvarer en lekkasje på ca. 0,15% lekkasje per år. Ikke så veldig høyt tall, men setter vi det i et litt annet perspektiv blir bildet annerledes. Dersom vi regner om til CO2 tilsvarer disse små 0,15% utslippet fra samtlige biler i Norge om de kjører 45 kilometer. Med andre ord et betydelig utslipp. 

PFAS kan erstatte

Det finnes i dag løsninger som kan erstatte SF6. De aller fleste av disse er basert på PFAS. PFAS er betegnelsen på en gruppe fluorforbindelser. Ulempen med PFAS er at det finnes over tusen forskjellige stoffer. Å kartlegge de klimamessige konsekvensene av disse stoffene vil være en vanskelig og tidkrevende oppgaver. Ikke minst om man skal kartlegg hvordan disse også fungerer sammen. For å omgå problemet har ideen om å forby bruk av PFAS vært forfektet.  Nylig har et forslag om et forbud av PFAS i EU og EØS vært ute på høring. 

Hva er konsekvensene

Det er store tall og stor usikkerhet rundt de miljømessige konsekvensene av SF6. som gjør at bruken av SF6 er en viktig diskusjon å ta innenfor elektrobransjen. Utfordringen er at det er begrenset med gode alternativer og de aller fleste er basert på PFAS. Samtidig er det et stort behov for elektrifisering og utbygging av mer kraft for å nå klimamålet. Et totalforbud mot SF6 kan imidlertid føre til forsinkelser i utbygging av strømnett. Eksempelvis finnes det brytere med SF6 i samtlige vindturbiner i Norge. 

Nylig har et forslag om forbud mot PFAS i EU og EØS vært ute på høring. I dag finnes det ingen løsninger som fullt ut kan erstatte SF6. Hva gjør man dersom et forbud i EU og EØS kommer? 

Under Høyspenningskonferansen vil Maren Istad fra Sintef ta opp problemstillingene rundt SF6. 

Meld deg på Høyspenningskonferansen!