Tilbake

Gratis webinar maskinsikkerhet – koblings og kontrollutstyr

En maskin består av bevegelige deler som drives av motorer og styres av elektrisk utstyr. Om dette feiler kan det medføre fysiske farer i tillegg til elektriske farer. Maskiner skiller seg derfor fra andre elektriske installasjoner og krever andre vurderinger for maskinsikkerhet for å tilfredsstille regelverket.

På dette gratis webinaret fredag 28. april vil vi konsenterer oss om standarden NEK EN 60204-1 generelt – og eltavler, automasjonstavler og lignende innretning i maskiner spesielt. 

Maskinsikkerhet

En maskin defineres slik det står i punkt a. § 2. Defininsjoner i maskinforskriften; – en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk. 

Sammensatte deler og komponenter kan eksempelvis være forskjellig elektrisk utstyr som; sikringsautomater, koblingsklemmer, frekvensomformere, mykstartere og måle og kontrollutstyr. For elektrisk opplegg og utstyr på maskiner er det NEK EN 60204-1 som skal legges til grunn. For tavlene er det imidlertid alltid «Tavlestandarden» som setter hovedkravene til planlegging, utførelse og verifikasjon.

«Tavlenormen» for maskiner

Strømtilførselen til en elektrisk motor i et maskinanlegg kommer gjerne fra en avgang i en «eltavle». Eller mer riktig – NEK EN 61439 Lavspennings koblings og kontrollutstyr. Blant mange kjent som «tavlenormen» – hvor hele standardserien er samlet i NEK 439.

For dere som ønsker å vite mer om eltavler så er det mye god informasjon å finne på nettsiden til Tavleforeningen. Og nettopp Tavleforeningen er det vi får besøk av på webinar fredag 28. april. Da vil deres faglige leder Hans-Petter Nybak holde et innlegg hvor vi blant annet får høre om deres forhold til tavler generelt og maskintavler spesielt. I tillegg vil det også bli presentasjon fra medlemmer av NEK NK44 som har ansvaret for standarden NEK EN 60204-1.

Les mer om gratis webinaret og meld deg på!