Tilbake

Storfint besøk i Nydalen

En av de eldste elektrotekniske standardene er utgaven for effektbrytere.  Nylig var det en global kontingent som besøkte Statnett i Nydalen for å diskutere endringer til en ny utgave.

IEC

Historien til elektrotekniske standarder er lang. Allerede i 1906 så IEC dagens lys og Norge fulgte på bare 6 år senere da NEK ble stiftet. I 1923 så den første standarden for høyspenningsbrytere dagens lys i London og denne ble senere til en internasjonal standard i IEC i 1937.

Internasjonalt møte i Oslo

MT 36 på møte hos Statnett i Nydalen

100 år etter at den første utgave ble lansert skulle man tro at standarden var skrevet en gang for alle. Imidlertid fungerer ikke standardisering slik. Den teknologiske utviklingen pågår kontinuerlig og standardutviklerne må gjenspeile dette i de standardiserte løsningene. Nylig møttes arbeidsgruppen som har ansvaret for standarden til møte i Oslo. Vertskap for møtet var Statnett ved Guilhem Blanchet. Guilhem kunne ønske 23 deltakere fra 15 land fra Canada til Sør-Korea velkommen til Statnetts lokaler i Nydalen.

Gjøre standarden mer tilgjengelig

Tema for møtet var å gå igjennom delstandarden NEK IEC 62271- High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating-current circuit-breakers. Dette er en stor og kompleks standard på over 600 sider, som har utviklet seg over mange år. Standarden dekker effektbrytere for mellomspenning, som er brukt for distribusjonsnivå og høyspenning for transmisjonnett. Tanken er å gjøre denne standarden mer tilgjengelig, også for de som ikke er eksperter på dette spesielle fagfeltet.

Tekniske utfordringer

Det ble også diskutert en rekke tekniske utfordringer som vil ha betydning for standardiseringsarbeidet:

 • Rate operating sequence.
 • Condition after mechanical or environmental test.
 • Single phase testing of a single pole of a three pole circuit breaker.
 • Partial discharge test for AC effektbryter.
 • Low and high temperature type test.
 • Common test conditions for class C1 and C2 performance.
 • Single-phase capacitor bank (single or back-to-back) making and breaking tests.
 • Short line fault testing (Delta t).
 • Characteristics and settings of the circuit-breaker to be recorded before and after the tests.
 • Self-tripping circuit breaker. Are not covered in this standard in accordance with the scope.
 • Revision of clause 7.102.9.2, condition of the circuit breaker after making and breaking test.
 • Make definition for pole factor kp. Remove kpp 1,0
 • Add tolerance for DEF and SP in Annex B

 

Standardisering er en langsom øvelse og man må regne med at det kan ta flere år før disse problemstillingene finner en løsning som er standardisert. Et viktig kriterium for å endre i en standard er at det er konsensus om kravet. Dette kan være en utfordring når beslutninger skal tas i en global kontekst, men man finner alltid en løsning.

Les mer om arbeidet med isolerende væsker og gasser