Tilbake

Nye krav i NEK 900:2023 – Elektriske jernbaneinstallasjoner

NEK 900 – Elektriske jernbaneinstallasjoner ble utgitt siste gang i 2014. Nå er tiden inne for en ny utgave som vil bli lansert tidlig i 2023. Standarden er referanse grunnlag for FEF, og er en metode for å oppnå bestemmelsene i forskriften.

Jernbanestandarden kommer i ny utgave

Den forrige utgaven av NEK 900 ble utgitt i 2014 og det er derfor på høy tid å revidere både innhold og publikasjonsform. NEK 900:2023 vil som tidligere inneholde standardene NEK EN 50119, som ble publisert i 2020, samt NEK EN 50122 del 1, 2 og 3 som alle ble publisert i 2022. Det internasjonale arbeidet med revisjon av de disse standardene har tatt lengre tid enn forventet, men er nå endelig klare. NEK 900:2023 vil for første gang kun bli utgitt elektronisk på originalspråket.

-For 2023 utgaven av NEK 900 har vi valgt å gi ut denne utelukkende i elektronisk format. Vi ser at stadig flere ser fordelene ved å arbeide digitalt og foretrekker å lese standarder på skjerm. Samtidig velger vi også å beholde det engelske språket. Jernbanesektoren blir stadig mer internasjonal, og henvisninger til standarder er en viktig referanse ved innkjøp. Når mange av leverandørene er internasjonale er det naturlig å at henvisningsgrunnlaget er på et språk som er felles for de aller fleste, forteller Gunnar Gjesdal som er fagansvarlig for samferdsel i NEK.

NEK EN 50119

Den europeiske standarden NEK EN 50119 omfatter kontaktledningssystemer for jernbaner, lettbaner og trolleybusser. Standarden gjelder for nyinstallasjoner av kontaktledningsanlegg og for fullstendig rehabilitering av eksisterende kontaktledningssystemer. NEK EN 50119 inneholder krav og tester for utforming av kontaktledninger, krav til konstruksjoner og strukturelle beregninger og verifikasjoner, samt krav og tester for konstruksjonen av sammenstillinger av utstyr samt enkeltdeler. Krav til skinnesystemer for jernbane er ikke en del av standarden.

NEK EN 50122

De tre delene som utgjør NEK EN 50122 er inkludert i NEK 900:2023 spesifiserer krav til beskyttelsestiltak mot elektriske feil og skade på utstyr, samt farlige forhold for personer.

    • Del 1 omfatter sikkerhetskrav for faste elektriske jernbaneinstallasjoner generelt
    • Del 2 omfatter krav for å hindre skader fra vagabonderende strøm fra DC- trekksystemer
    • Del 3 omfatter krav i situasjoner der man får interaksjon mellom AC og DC trekksystemer

Krav til arbeidsrutiner og registreringsplikt for sakkyndig firma er ikke inkludert i standardene.

NEK 900:2023 er en metode for å oppnå bestemmelsene i FEF

NEK 900:2023 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) hva gjelder elektriske jernbaneanlegg. Forskrift, veiledning til forskrift og standarder angir samlet det minimum av sikkerhetsnivå som myndighetene krever. Samtidig er standardsamlingen basert på europeiske standarder slik at kravene er de samme i hele EU og EØS-området.

-Dersom en leveranse oppfyller kravene i NEK 900:2023 er denne i samsvar med FEF.  DSB henviser til standarden som en metode for å tilfredsstille bestemmelsene i forskriften avslutter Gunnar Gjesdal.

Det er forventet at NEK 900:2023 ferdigstille i løpet av 1. kvartal 2023.

 

 

 

Les mer om NEK 900 - Jernbaneinstallasjoner