Tilbake

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

NEK har ansatt Jan Sølve Stømer som ny prosjektleder for maritim og vil inngå i teamet for maritim og EX-områder. Stømer er utdannet ingeniør innenfor maritim automasjon. Han har sin yrkesfaglige erfaring fra Kongsberg Maritime, Aker Solusjons og Bodø Energi.

Jan Sølve Stømer er ansatt som ny prosjektleder for maritime el-installasjoner. Han er 42 år og bosatt i Horten, men kommer opprinnelig fra Hadeland.

Ingeniør i maritim elektroautomasjon

Det er en erfaren ingeniør som nå er NEKs nye medarbeider. Han er utdannet innenfor maritim elektroautomasjon, og fullførte sin bachelorgrad ved høgskolen i Vestfold, som det het den gang.

-Jeg har nærmest fått inn elektro gjennom morsmelken. Min far arbeidet i NSB – senere Bane NOR – med høyspent omformerstasjoner, forsyningsanlegg og kontrollsystemer. Det å være med han på jobb var spennende og vakte min interesse for automasjon, kraftelektronikk og forsyningsanlegg. Veien til en ingeniørutdannelse innenfor elektro var derfor kort, selv om maritime installasjoner kanskje ikke er det naturlige førstevalget for en som er oppvokst på Hadeland, smiler Jan Sølve Stømer.

Arbeid på luksusfartøy

Etter endt fagbrev og ingeniørutdannelse startet Jan Sølve i Kongsberg Maritime som installatør og igangkjører av maritime automasjonsanlegg.

-Mine første år i Kongsberg Maritime ble i stor grad tilbrakt på ulike skip og verft. Mange av installasjonene var i handelsfartøy og ferger, men også mange innenfor super yacht-segmentet. Da arbeidet jeg mye i Midt-Østen. Dette var spesielt morsomt. Det er ikke hver dag man møter gullbelagte heiser og marmorgulv ombord på fartøy, forteller Jan Sølve.

Bred maritim erfaring

Totalt har Jan Sølve vært 12 år i Kongsberg Maritime, men har noen kortere opphold i Bodø Energi og i Aker Solutions. I Aker Solutions arbeidet han med engineerings tjenester på hiv-kompenseringsutstyr i EX-områder. Vel tilbake i Kongsberg Maritime har han hatt flere stillinger innenfor prosjekt- og produktutvikling. Et viktig verktøy i dette arbeidet har vært bruk av standarder på daglig basis. Kongsberg Maritime arbeider i et internasjonalt marked hvor standarder danner grunnlaget for de fleste produkter og tjenester.

Et nytt kapitel i karrieren

I NEK vil Jan Sølve gå inn i teamet som arbeider innenfor maritim elanlegg og EX-områder. Dette samsvarer godt med hans erfaring fra både Aker Solusjons og Kongsberg Maritime. Jan Sølve vil spesielt arbeide med problemstillinger innenfor maritime elanlegg.

-Jeg ser virkelig fram til å ta fatt på arbeidet i NEK. Standarder er en viktig premissgiver dersom skipsnæringen skal kunne elektrifiseres og digitaliseres i ønsket grad og tempo. Her ønsker jeg å gi et solid bidrag. Med min brede bakgrunn fra mange typer elektriske systemer om bord i skip opplever jeg å være godt skodd for oppgavene i NEK. Jeg ønsker å støtte opp under norsk næringsliv, avslutter Jan Sølve Stømer.

Familiemann

Med 3 barn på skole og barnehage blir familielivet den viktigste fritidsaktiviteten for Jan Sølve. Allikevel blir det tid til både en golfrunde og stisykling i en hektisk hverdag.

Jan Sølve Stømer tiltrådte sin stilling 1. desember.

Les mer om NEKs maritime standardisering.