Tilbake

Fra IT til TN – NEK skal utvikle metoden

NEK har fått i oppdrag fra DSB å utvikle en metode som vil ta Norge fra IT 230 volt nett til TN 400 volt. Arbeidet skal organiseres i komiteen NK 350 – Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg. Nå oppfordrer man interesserte fra hele elektrobransjen til å delta i arbeidet.

Trafokiosk

IT 230 volt er dominerende i Norge

Norge har som et av svært få land benyttet 230 V IT-system for lavspent distribusjon. Selv om nye områder har vært bygget ut med TN-system, er fortsatt 70-80% av norske bygninger forsynt med «det gamle systemet». Det betyr samtidig at tilknyttede bygninger fortsatt har 230 v IT system. Dette skaper utfordringer for effektkrevende elektrisk utstyr. Eksempel på effektkrevende utstyr er elbilene som tar plass i stadig flere garasjer og garasjeanlegg.

NK 350 – Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg

Etter henstilling fra DSB vil NEK nå gå i gang med å utarbeide standardisert metode for ombygging. Metoden skal ta for seg både distribusjonsnett og installasjoner. Dette arbeidet vil organiseres i form av en komite hvor elektrobransjen inviteres til å delta. Den ny komiteen betegnes som NK 350. NEK ønsker at bransjen skal engasjere seg på bred front. Slik kan utfordringene bli belyst fra flest mulige vinkler før man samles om et krav til løsning.

Skrive historie

Det er Tommy Lundekvam som er fagsjef i NEK for lavspenning  vil ha det administrative ansvaret for NK 350.

-Jeg oppfordrer alle interesserte til å melde seg inn i komiteen. Her kan man være med å skrive historie. Diskusjonen om å endre til TN 400 volt har pågått i nærmere 100 år og nå er tiden endelig inne til å starte dette arbeidet. Man regner med at en omlegging vil koste i størrelseorden 150 – 200 milliarder kroner, så metoden vi kommer fram til vil bli fulgt med argusøyne, forteller Tommy Lundekvam.

På laget er også teknisk leder i REN, Hans Brandtun. Han er konstituert faglig leder av komiteen.

Bli med på å ta Norge over til TN 400 volt

Har du lyst til å bli med på arbeidet kan du ta sende en mail til tommy.lundekvam@nek.no og melde din intersse.

Du kan høre mer om arbeidet på NEKs videocast om NK 350 hvor Tommy Lundekvam og Hans Brandtun diskuterer prosjektet og hvordan man skal komme fram til en god metode.

Les mer om NK 350.

 

Slik blir du medlem i NK 350