Tilbake

Gratis webinar om havvind

NEK og DNV inviterer til gratis webinar om havvind. Webinaret vil ta for seg noen av de viktige aspektene ved fremtidens energiproduksjon til havs.

Havvind kan bli et av de store industrieventyrene i Norge. Kompetansen fra offshore virksomheten har vi, og i Nordsjøen er forholdene ideelle for vindkraft med mye og tilnærmet konstant vind. Skal Norge bli gode på havvind kommer det imidlertid ikke av seg selv og vi må rydde unna hindringene og finne de gode utbyggingsprosjektene.

8 september arrangerer NEK og NVE et gratis webinar for å belyse utfordringer og muligheter ved havvind. Under webinaret vil du møte representanter fra både offentlig forvaltning og næringsliv. Felles vil presentasjonene gi et bilde av det landskapet vi nå beveger oss i for å forme fremtiden for norske energiproduksjon til havs.

Program 8. september

Havenergiloven og havenergiforskriften

Kristin Myskja, ekspedisjonssjef, Olje og energidepartementet

DNV og offshore havvind

Jørgen Bjørndalen, Energianalytiker, DNV

Hvordan møter norsk industri utfordringen?

Hans Petter Rebo, bransjesjef, Norsk Industri

PTIL skal ha ansvar for tilsyn av offshore havvind

Sigve Knudsen, direktør, Petroleumstilsynet

Statnetts rolle i fornybar kraftproduksjon til havs

Amund Ljønes, teamleder, Statnett

Erfaringer fra Irland og planer for Søndre Norsjø II og Utsira Nord

Håkon Egeland, vice president, Statkraft

Standardiseringsarbeid innenfor havvind 

Leif Delp, Senior Adviser, Floating offshore wind, Equinor

Standardiseringsarbeid innenfor havvind. Undervannsteknologi og sjøkabler

Steinar Midttveit, rådgiver, Equinor

Webinaret vil bli tatt opp og alle påmeldte vil motta lenke til opptaket. Passer ikke tidspunktet kan du da se webinaret akkurat når det passer deg.

 

Les mer og meld deg på NEK og DNVs gratis webinar om havvind 8. september!