Tilbake

Karantenebestemmelsene kan overholdes gjennom IoT

Pandemien har gitt oss en rekke av ulemper. En av disse har vært kravet om opphold på karantenehotell for reisende. Nå arbeides det med en standard som kan gjøre det lettere å bestemme selv hvor man vil gjennomføre en karantene.

Karantene for reisende

Etter å ha vært preget av pandemien i nærmere 2 år har vi igjen begynte å reise. Reise betyr at man må forholde seg til karantenereglene i landet man reiser til. En del av disse reglene kan være at man må oppholde seg på et karantenehotell i kortere eller lengre tid. Den reisende har som regel liten påvirkning på hvor det skal være og ender på ett karantenehotell sammen med andre i samme situasjon. Dette henger gjerne sammen med behovet for gjennomføre oppsyn på hotellet.  På den måten kan ikke menneskene i karantene iomgå bestemmelsene og, for eksempel, forlate hotellet før karantenetiden er over.

Belastning for reisende

Karantenebestemmelsene oppleves ofte som en belastning for reisende. Man blir plassert på et hotell man ikke har noe forhold til, og har få muligheter til sosial omgang og underholdning. I mange tilfeller kunne karantenen blitt gjennomført på ett mer hensiktsmessige sted for den reisende. Behovet for kontroll for å unngå overskridelser av regelverket.

IoT standard for karanteneopphold

De internasjonale standardiseringsorganene IEC og ISO har opprettet en felles komite for Internet of Things. Komiteen heter IEC/ISO JTC 1/SC41 – Internet of Things og denne har nå tatt tak i problematikken rundt karantene.

-Gjennom teknologi kan man lage løsninger som viser at man overholder karantenebestemmelsene. I Internet of Things komiteen arbeider vi derfor med en standard som beskriver funksjonalitet, som kan erstatte behovet for oppsyn på et hotell, men samtidig opprettholder kravene om opphold i karanteneperioden. På den måten kan den reisende selv bestemme hvor hen skal oppholde seg under karantenen, forteller Asbjørn Hovstø, som er leder for det norske IoT arbeidet.

Karantene der du vil

Gjennom denne teknologien kan man velge å gjennomføre karantenen der man finner det mest hensiktsmessig enten det er på hotell, hjemme eller hytta. Ved å bruke ett armbånd eller annen innretning med IoT teknologi vil myndighetene kunne se at karantenebestemmelsene overholdes. For den enkelte betyr dette en større grad av frihet og samtidig reduseres samfunnskostnadene til leie av hotell og overvåkning.

-En slik innretning må ta hensyn til regelverket man har gjennom GDPR slik at man ivaretar personvernet. Samtidig legges det også inn overvåkning av hjerterytmen slik at man ikke kan legge igjen armbåndet hjemme og ta seg en tur på shopping, avslutter Asbjørn Hovstø.

Les mer om NEKs arbeid med IoT.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kunstig intelligens - en del av hverdagen

Dato
12.04.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024