Tilbake

Ny NEK 399 utgis i 2022

Standarden NEK 399 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett regulerer forholdet mellom netteier og bygningseier. Standardens virkeområde har nå blitt utvidet med en egen metode ved tilknytning av høyspenning. Et utkast til en ny utgave av standarden har nå vært ute på høring. Standarden skaper engasjement og det har kommet mange innspill som arbeidsgruppen jobber med.

Ledende standard

NEK 399 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett er den ledende standarden for å regulere forholdet mellom netteier og anleggseier. Standarden ble gitt ut første gang i 2014 og fikk en god mottakelse i fagmiljøene.

-Da NEK 399 ble gitt ut første gang tettet den et hull i prosessen for tilknytning til allment nett. Med den nye standarden fikk man en klar fordeling av ansvaret i grensesnittet mellom anleggseier og bygningseier. Ikke bare tok man grep om forsyning av elektrisk energi, men også ekom. Standarden har fjernet mange av de konfliktene man kunne se tidligere, forteller Tommy Lundekvam som fagsjef lavspent i NEK.

Virkeområdet til NEK 399 er utvidet

Etter lansering av den første utgaven har standarden blitt revidert flere ganger og virkeområdet har blitt utvidet. Der hvor man i starten bare omfattet boliger, dekket man med utgaven fra 2018 både private, offentlige og næringsbygninger. I tillegg ble også utendørsanlegg inkludert i standarden. Den raske teknologiske utviklingen krever imidlertid at standardene fortsatt må revideres og oppdateres. NEK 399 har derfor blitt både utvidet og revidert for å imøtekomme dagens utvikling i forhold til elektrifisering.

-Det har blant annet blitt foretatt en utvidelse av virkeområdet til NEK 399. Ladestasjoner for bil og ferger krever høy effekt og stadig flere anlegg opererer med spenninger over 1kV. For å ta høyde for dette har nå standarden blitt utvidet med en egen metode for høyspenningsanlegg. Videre vil også havbruksanlegg bli omfattet av den nye utgaven, forteller Andrè Indrearne fra REN som er leder av standardiseringskomiteen NK 301 som står bak NEK 399.

Tilbakemeldinger fra brukere

Tilbakemeldinger fra fagmiljøene som omfattes av NEK 399 har gitt et viktig bidrag til standardiserings prosessen. Spesielt har man brukt NEKs FAQ-tjeneste som grunnlag. FAQ-tjenesten lar brukerne få stille spørsmål om innholdet i standardene og det finnes flere hundre spørsmål om NEK 399 alene.

-Vi har gjennomgått alle henvendelsene som har kommet inn til NEKs FAQ. På den måten får vi gode innspill fra de som jevnlig bruker standarden. Vi har da kunne revidere formuleringer og tilpasse innholdet slik at misforståelser kan unngås, fortsetter Indrearne.

Høringssvarene for NEK 399-2022 har kommet

Standardiseringskomiteen har også forbedret strukturen slik at den nå henger mer på metodene. Dette gjør også at man tilfredsstiller myndighetenes krav til tilknytningsmetoder.–Vi har fått inn mer enn 200 kommentarer på høringsutkastet. Disse svarene blir nå gått igjennom for å se hvilke endringer som må gjøres før vi har den endelige utgaven på plass , avslutter Tommy Lundekvam.

Under Elsikkerhetskonferansen 30.11 – 01.12.21 vil komiteleder Andre Indrearne fra REN gå igjennom de endringene man kan forvente i den ny utgaven av standarden når den kommer våren 2022.

Les mer om Elsikkerhetskonferansen 2022 og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023