Tilbake

Elkontroll har vokst seg stor

Elkontroll er viktig for å dokumentere feil ved elektriske anlegg. Norske eiendomsforvaltere ser fordelen av en standardisert metode og markedet for elkontroll har tatt nye steg de siste årene.

Formidabel utvikling

Den første utgaven av NEK 405 ble lansert i 2014 og representerte en ny metode for elkontroll. Siden 2014 har DNV og Nemko sertifisert flere hundre el-kontrollører. NEK 405 har også blitt utvidet med flere nye virkeområder. Blant annet ble en del om eltakst lansert i 2019 og en del om elkontroll i veianlegg er nå ute på høring.

-Det er en ganske formidabel utvikling vi har sett innenfor NEK 405. Bransjen har tatt til seg metoden og medført at det har blitt stor etterspørsel. I Omega Holtan så vi tidlig at flere kontrollører ville bety et større marked. VI driver derfor opplæring av elkontrollører selv om de vil bli en av konkurrentene til elkontrollvirksomheten vår, forteller Ragnar Holtan, adm dir i Omega Holtan.

Landsomfattende virksomhet

Næringsdrivende ser i stadig større grad nytten av en standardisert elkontroll. Det gir stordriftsfordeler, spesielt for større enheter med multilokasjon.

-Vi ser at stadig flere av de landsomfattende bedriftene ønsker èn leverandør av elkontroll. Det gir de større effektivitet og også lavere kostnader. Denne utviklingen baner vei for større enheter som har muligheten til en landsomfattende leveranse. I et land som Norge er det vanskelig å ha personale fast på alle lokasjoner, så en del av oppdragene må også omfatte underleverandører. Innenfor elkontroll er det plass for både liten og stor, fortsetter Holtan.

Offentlige anbud

Det offentlige slår stadig vekk sammen flere enheter innenfor eiendom for å danne en felles organisasjon. Et eksempel på dette er Oslo Bygg, som forvalter 2,5 millioner kvm eiendom.

-Når de offentlige eiendomsselskapene blir store må tjenestene ut på offentlig anbudsinnbydelse. For at dette skal fungere er man avhengig av flere tilbydere. Vi ønsker derfor flere elkontrollaktører velkommen. Sammen kan vi bygge et robust marked hvor både store og små kunder kan få elkontroll tilpasset sin eiendom avslutter Ragnar Holtan.

Ragnar Holtan er en av foredragsholderne på Erfaringskonferansen Elkontroll.

Les mer om Erfaringskonferansen Elkontroll og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024