Tilbake

Ny veileder for landstrøm

Den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten gjør at spesifikke standarder for Landstrømsanlegg ikke foreligger, og man må bruke andre publikasjoner. NEK har nylig gitt ut en veileder slik at man enkelt kan finne tilfredsstillende løsninger, og kravene som bør stilles, for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land.

Veileder om standarder for landstrømsinstallasjoner

Landstrømsforum er etablert og driftes av NEK gjennom et samarbeid med Enova. Forumet består av representanter fra alle deler av norsk skipsfart. Formålet med er å avdekke utfordringer og finne løsninger for elektrifisering av den norske skipsfarten. Den raske elektrifiseringen av skipsfart i Norge gjør at teknologien ligger i forkant av den internasjonale standardiseringen. Spesifikke standarder for landstrømsanlegg er imidlertid under utvikling. Nylig har NEK gitt ut en veileder utviklet av Landstrømsforum. Veilederen omhandler standarder som er tilgjengelige og kan benyttes for landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land. NEK tar sikte på å revidere veilederen etter hvert som standarder blir aktuelle. Veilederen heter «NEK VEILEDER 80-1:2021 – Om standarder for landstrømsinstallasjoner».

-Når teknologiutvikling og markeder beveger seg raskt oppstår det et udekket behov for standarder som spesifikt dekker de nye områdene. I overgangsperioder er det nødvendig å bruke de standardene og spesifikasjonene som er tilgjengelig, selv om de ikke er skreddersydd. Vi er har derfor utviklet veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner. Slik blir det enklere for aktørene å finne publikasjoner som er egnet, forteller Arild Røed, maritim fagsjef i NEK og leder av Landstrømsforum.

Tilfredsstille myndighetenes krav

Ved å kombinere ulike dokumenter og faglige vurderinger er det mulig å dokumentere den sikkerheten som både europeiske og norske myndigheter krever. Veilederen beskriver aktuelle standarder og dokumenter som kan benyttes for å dokumentere tekniske produkter og installasjoner, og retter seg primært mot landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land.

-Vi håper at veilederen kan være et nyttig verktøy for alle som skal installere landstrømsanlegg enten det er på skip eller i land. Gjennom veilederen kan man finne fram til de standardene som gjør at man kan dokumentere at installasjonen tilfredsstiller både norsk og europeisk regelverk, avslutter Røed.

Veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner kan lastes ned gratis fra NEKs nettbutikk.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024