Tilbake

Oppstart i NK 500 – Forsvar og Beredskap

En komite for Forsvar og Beredskap har nylig blitt etablert i NEK. Fram til nå har man ikke hatt standarder for el og ekom for dette spesifikke feltet. Oppstart av arbeidet markeres med et møte 23. juni. NEK oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt før 23. juni slik at de kan delta på møtet.

Marius Kaniewski / Forsvaret

NEK etablerte nylig komiteen NK 500 – Forsvar og Beredskap. Komiteen skal arbeide med standardisering av el og ekom for bruk i forsvars- og beredskapssammenheng. Samarbeidet vil danne grunnlag for å skape viktige forbindelser og en arena for erfaringsutveksling mellom beredskapsaktørene og industrien.

-Arbeidet vil bli viktig for Norges totalforsvar. Standardisering skal bidra til funksjonelle og trygge anlegg, og bedre prosesser mellom kunde og leverandør, forteller Kristoffer Gjertsen, fagsjef for Forsvar og Beredskap i NEK.

Etablering av komiteen ble lansert med et webinar 11. mai. Under webinaret fikk man høre interessante innlegg fra Brigader Øyvind Kvalvik – Sjef Landkapasiteter, Forsvarsmateriell og Ingunn Moholt – Fagdirektør Totalforsvar, DSB. De var begge tydelige på hvor viktig samarbeid er i en krisesituasjon.

Lanseringen vekket stor interesse og det er allerede registrert flere medlemmer fra viktige aktører på området. Komiteen planlegger et konstituerende møte onsdag 23. juni, hvor gruppen skal bli kjent og definere rammene for tiden fremover.

-Vi ønsker alle interesserte velkommen som medlemmer i NK 500 – Forsvar og Beredskap. Arbeidet som blir gjennomført i komiteen vil bidra til å øke vår forsvarsevne og styrke handlekraften i krisesituasjoner. Jeg er overbevist om at dette blir et interessant arbeid og resultatet vil sette spor, avslutter Kristoffer Gjertsen.

Medlemstallet i komiteen vokser, og vi ønsker gjerne flere velkommen. Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å sende medlemssøknad før 23. juni og slik at man kan delta allerede på det første møtet.

Les mer om NK 500 – Forsvar og Beredskap

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023