Tilbake

Ny komite for forsvar og beredskap

NEK oppretter egen standardiseringskomite for forsvar og beredskap som vil være en arena for samarbeid, erfaringsutveksling og standardisering for beredskapsaktørene og industrien.

– Drivkraften bak initiativet er primært å styrke beredskapsaktørenes operative evne, sier fagsjef for komiteen, Kristoffer Gjertsen. Men dette arbeidet vil også komme industrien tilgode gjennom tydelige og forutsigbare krav og oppfølging ved anskaffelser, sier han.

Beredskapsaktørene bruker elektriske anlegg, utstyr og elektronisk kommunikasjon i stor utstrekning, inkludert fast infrastruktur og mobilt utstyr. Kraftforsyning og kommunikasjon er avgjørende i nesten alle operasjoner.

– Gjennom standardisering kan vi sørge for tilstrekkelig funksjonalitet og pålitelighet for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner og kunne respondere effektivt ved en beredskapssituasjon. Referanse til standard i kravspesifikasjoner betyr effektive anskaffelser og færre konflikter, sier Gjertsen.

Bruk i krisesituasjoner medfører spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø. Dette er ikke nødvendigvis ivaretatt fullt ut i sivile standarder. Hvordan man imøtekommer dette blir en viktig del av arbeidet til den nye komiteen. Det er også et stort gevinstpotensial ved å bruke standarder mer effektivt.

NEK er i dialog med sentrale myndighetsaktører som Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Sivilforsvaret og Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom).

– Nå starter arbeidet med å informere leverandørindustrien og andre, slik at de rette aktørene får mulighet for å delta i en viktig fase, sier Gjertsen.

– En av de første oppgavene til komiteen vil være utforming av mandatet. Det er viktig at medlemmene i komiteen selv utformer mandatet, da det er deres behov som skal være styrende, sier han.

NEK vil bidra med å skape forbindelser og fremdrift i oppstarten, og vil ta rollen som sekretær i komiteen. Sekretariatsansvaret innebærer å sørge for gode prosesser i tråd med de etiske retningslinjene som danner grunnlaget for standardisering.

NEK ønsker at interessenter tar kontakt med fagsjef for komiteen, Kristoffer Gjertsen (kristoffer.gjertsen@nek.no).

Et webinar om etableringen vil gjennomføres tirsdag 11. mai kl. 11.00-12.00.

Informasjon og påmelding til webinaret.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024