Tilbake

Elektrisk fremdrift er framtiden for skipsfarten

I Norge foregår det en ambisiøs elektrifisering av skipsfarten og stadig flere båter får installert store batteripakker for å erstatte bruk av fossilt drivstoff. For å ivareta sikkerhet og funksjon, samt å få ned kostnadene, er det viktig at installasjonene baseres på standarder.

Ambisøse klimamål

Innen 2050 er målet at norsk skipsfart skal være klimanøytrale. Dette er ambisiøse mål fra en bransje som i dag er avhengig av diesel og tungolje for framdrift.

-Det er ingen tvil om at det kreves en kraftig endring i skipsfarten dersom man skal leve opp til målet om klimanøytralitet. I dag finnes det landstrømsanlegg langs store deler av kysten, men de store effektene får man først når man tar i bruk flere alternative drivstoff samtidig med elektrisk  framdrift, forteller Arild Røed, fagsjef i NEK og administrativ leder for IECs TC 18.

Norsk forskning gir resultater

Både i Norge og internasjonalt foregår det nå intens forskning for å finne løsninger på skipsfartens utfordringer med utslipp av klimagasser. Forskningen gjennom det norske Fellowship programmet har for eksempel medført at mange av supplyskipene på Nordsjøen har installert batteripakker. Batteripakkene blir brukt når båtene ligger til kai, de fungerer som ekstra kraft ved høye belastninger og som reservemotor ved dynamisk posisjonering (DP). Rederiene kan melde om 16 – 17% drivstoffbesparelse ved bruk av batterier.

– Det er ikke bare reduserte kostnader til drivstoff og mindre utslipp som er positive effekter med batterier. Vedlikeholdsutgiftene blir også redusert, mindre støy gir et bedre arbeidsmiljø og den raske responstiden gjør at skipene får bedre manøvreringsegenskaper fortsetter Røed.

Standardisering av maritime batteri-installasjoner

Norge er ledende i verden i bruk av batterier om bord i skip. Stadig flere fergestrekninger blir betjent av elektriske ferger, vi har eksempler på elektriske fiskebåter og supplyskipene baserer deler av driften på elektrisitet. Det er derfor naturlig at Norge tar et spesielt ansvar innenfor standardisering av batteri-installasjoner. I dag finnes det ikke noen internasjonale standarder som dekker skipenes spesielle behov for batteri. NEK har derfor, gjennom standardiseringskomiteen NK 18, tatt fram en norsk spesifikasjon. Denne vil fungere som metode fram til IEC lanserer en internasjonal standard. Spesifikasjonen, NEK NSPEK 411, er bygget på IECs generelle standard for Litium-Ion batterier IEC 62619 og beskriver tillegg og endringer som er nødvendig for et maritimt miljø.

-Utviklingen i Norge går så fort at vi ikke kunne vente på en IEC standard, men måtte dekke et umiddelbart behov. Vi tok derfor fram NEK NSPEK 411 slik at aktørene har en metode å forholde seg til. Denne har blitt lagt fram for IEC slik at den forhåpentligvis vil danne grunnlag for en internasjonal standard, avslutter Arild Røed.

Under NEKs webinar 18. mars vil man gå igjennom de aktuelle standardene for maritime batteri-installasjoner.

Les mer og meld deg på webinar!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024