Tilbake

Gratis webinar 4. februar – Elektriske installasjoner i skip

NEK inviterer 4. februar til gratis webinar for å gå igjennom den nye utgaven av NEK 410 A -Elektriske installasjoner i skip. Det er 12 år siden forrige oppdatering og det har blitt foretatt mange endringer.

Ny utgave av NEK 410 A – Elektriske installasjoner i skip

Den sentrale standarden for elektriske installasjoner i skip, NEK 410, foreligger nå i ny utgave. Det er 12 år siden den forrige utgaven ble lansert og den nye versjonen av NEK 410 har en rekke endringer.

-Det har skjedd mye innenfor maritime elektroteknikk siden 2008. Under webinaret vil jeg gå igjennom endringer rundt utstyr, installasjon, verifikasjon og testing. For de som er involvert i elektriske installasjoner om bord i skip er dette en veldig god anledning til å få en innføring i endringene, forteller Jaro Aarseth som er prosjektleder i NEK.

Internasjonal standardisering

Innholdet i NEK 410 er basert på internasjonale standarder utarbeidet av IEC Technical Commitee TC 18. TC18 er en aktiv standardiseringskomite og de mange arbeidsgruppene behandler en rekke spørsmål som har påvirkning for sjøfart i Norge og internasjonalt for øvrig.

-Det er stor aktivitet innenfor TC18 på tross av at restriksjonene rundt covid-19 gir oss noen utfordringer. Aktiviteten betyr også at det blir foretatt flere endringer i IECs maritime standarder. Disse endringene vil påvirke det norske maritime miljøet. Mange av endringene er allerede tatt inn i NEK 410 A og ytterligere endringer vil komme i NEK 410 B som kommer i løpet av første halvår, sier Arild Røed som er fagsjef i NEK og administrativ leder av IEC TC18.

Standardisering av landstrøm

I Norge har man hatt stor oppmerksomhet på landstrøm og det er knyttet store forventninger til standarden for lavspente landstrømsforbindelser, IEC/IEEE 80005-3. Denne standarden vil gi reviderte krav til landstrømsforbindelser under 1kV.

-En samlet bransje ser fram til den forbedrede utgaven av landstrømsstandarden for lavspenning. Mye av innholdet i det tilgjengelige dokumentet NEK IEC PAS 80005-3 er for likt innholdet i høyspenningsstandarden IEC/IEEE 80005-1. Den nye utgaven vil stå mer på egne ben. NEK ser for seg å kunne gi ut NEK IEC/IEEE 80005-3 i 2022, fortsetter Arild Røed.

Les mer og meld deg på gratis webinar!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024