Tilbake

God jul og godt nytt år!

2020 har vært et spesielt og utfordrende år, som har påvirket oss alle. Nå tyder alt på at situasjonen vil løse seg og vi kan gå inn i et nytt år med visshet om at 2021 vil nærme seg normalen.

For mange bransjer har hjulene stort sett gått rundt som de pleier. Noen har til og med hatt vekst. I andre bransjer har det vært store utfordringer. Spesielt de som handler om mellommenneskelig kontakt, som i reiseliv, uteliv og handel.

NEK kunne også vært i denne båten. Vår virksomhet er i stor grad basert på mennesker som møtes og diskuterer seg fram til løsninger som alle kan enes om. Noe som ikke har vært mulig i store deler av 2020. Vi er derfor takknemlig for at vi lever i en digital tidsalder.  Gjennom utstrakt bruk av digital kommunikasjon har vi kunnet gjennomføre både møter og webinarer.

Når juleklokkene snart ringer inn og vi nærmer oss et nytt år ser vi fram mot en normal tilstand. Selv om digitale løsninger og hjemmekontor får jobben gjort er vi sosiale individer. Vi savner å ha en diskusjon ansikt til ansikt, møter hvor vi ikke må bruke Teams, de uformelle samtalene og kaffekoppene med kolleger.

Med håp om et nytt år som er slik vi helst vil ha det, ønsker vi i NEK deg en riktig god jul og et godt nytt år.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024