Tilbake

Økt bredbåndsutbygging gir økt behov for standarder

Myndighetene legger nå til rette for økt bredbåndsutbygging i Norge. For å overholde kvalitetskrav og forskrifter gir standarden NEK 700 – Informasjonsteknologi krav og metoder. Standarden anbefales brukt som kontraktsunderlag ved bygging og oppgradering av ekom-anlegg, og ved kjøp av tjenester på disse.

Gjennom bredbåndsutbyggingsloven som trådte i kraft 1. juli i år tilrettelegger Nkom for økt bredbåndsutbygging. Ved å sikre tilgang til passiv fysisk infrastruktur skal loven legge til rette for mer kostnadseffektiv utbygging og økt bredbåndsdekning i Norge  

For å forenkle arbeidet for aktuelle aktører utvikler Nkom derfor en nettbasert tjeneste som skal gi nyttig informasjon om fysisk infrastruktur og planlagte byggearbeider. 

Standarder sikrer kvalitet 

Men hvordan sikrer aktørene seg om at grensesnitt er kompatible, at arbeider er kvalitetsmessig og forskriftsmessig utført? Svaret er ganske enkelt; gjennom bruk av standarder. 

NEK er ansvarlige for standardiseringen innenfor elektroteknikk i Norge, og forvalter standardene som er henvisningsgrunnlaget i lover og forskrifter for EKOM. Disse standardene representerer «beste praksis» både i Europa og på verdensbasis, og er referansenivå for produkter, metoder og tjenester. Standarder benyttes da ofte også som kontraktunderlag for disse. 

Ny NEK 700 – Informasjonsteknologi 

Standardiseringskomiteen NK 25/205/215, Sammenkobling av IT-utstyr, fulførte før sommeren sitt arbeid med oversettelse av de europeiske standardene som utgjør NEK 700. Dette er en samling av standarder som beskriver prosjektering og implementering av kabling i forskjellige typer bygg og utendørs, og som benyttes av forskjellige bransjeaktører, utbyggere og entreprenørselskaper, bygningsarkitekter og rådgivende ingeniører, innkjøpere og kontraktsansvarlige, og av infrastruktureiere 

Webinar tar for seg endringer 

NEK 700-samlingen utgis i ny versjon for tredje gang i år, og NEK har gleden av å kunne tilby et to-timers webinar som tar for seg nyheter og endringer i NEK 700, i samarbeid med NelfoWebinaret tilbys på to forskjellige dager for å gi flest mulig anledning til å finne en tid som passer. Følg linken til NEKs konferanseside under for å finne ytterligere informasjon og melde deg på: 

Webinar NEK 700 – nyheter og endringer 

Tirsdag 8. september 2020, kl. 10:00–12:00 

Fredag 18. september 2020, kl. 10:00–12:00 

Som en introduksjon til webinaret vil vi i NEK også slå et slag for Nelfos Elektropodden, som med sin episode Alt om nye NEK 700 behandler temaet NEK 700. 

Les mer om webinaret NEK 700 – nyheter og endringer 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024