Tilbake

Leaf batterier får nytt liv

Bilbatterier byttes ut når de har mistet 20 % av kapasiteten. De kan da gjenbrukes i andre sammenhenger. Heldal Eiendom har grepet denne muligheten og installerer energilagre basert på Nissan Leaf batterier i boligprosjektet Skjold Stall.

Elektrifisering gir nettet utfordringer

Norge elektrifiseres i rekordfart. Stadig flere får el-bil, oljefyring er historie og antall innretninger som krever elektrisitet stiger jevnt. I mange tilfeller blir mange av disse brukt samtidig. El-bilen lades når man kommer fra jobb, induksjonskomfyren settes i gang og varmen i huset skal økes. Resultatet er topper i forbruket, som setter kapasiteten i strømnettet på prøve og er en utfordring for nettselskapene. Den tradisjonelle løsningen er kostbare investeringer i økt kapasitet, men flere strømleverandører har også begynt å differensiere prisene til sluttbruker, noe som bidrar til et jevnere forbruk av elektrisitet. Ved bruk av energilagring kan husstandene senke kostandene til elektrisitet.

Energilagring i hjemmet

En konsekvens av differensierte priser er at energilagring blir stadig mer aktuelt. Nå tar derfor batteriene sin plass også i de private husholdningene. Heldal Eiendom i Bergen utvikler et boligprosjekt hvor resirkulerte batterier fra Nissan Leaf blir installert. Det innovative prosjektet har fått navnet Skjold Stall og kombinerer solcelle, batterier og smarthus-løsninger.

Marie Therese Haukeland – Heldal Eiendom

– Vi har ønsket å være i forkant og ta i bruk ny teknologi i Skjold Stall. Det smarte batterisystemet kan automatisk kjøpe strøm når prisene er lave, typisk om natten. Også kan man bruke den lagrede strømmen når prisene er høye. Det vil gi lavere strømregning og bidra til å dempe belastningen på strømnettet, sier Marie Therese Haukeland i Heldal Eiendom.

Leaf batterier gjenbrukes

Batterisystemet i Skjold Stall er levert av energistyringsselskapet Eaton, som samarbeider med Nissan om gjenbruk av elbil-batterier. Når Nissans elbil-batterier har tapt om lag 20 prosent av sin kapasitet, egner ikke batteriene seg lenger til kjøring. Batteriene blir da sendt til Eaton som tester og gjenbruker battericellene.

– Skjold Stall er et strålende eksempel på sirkulærøkonomi og smart styring av energi. Leaf batteriene har fremdeles 80 % av kapasiteten igjen når de ikke egner seg for bil lenger. Kapasiteten er imidlertid god nok til at de kan leve i mange år som energilager.  Den smarte ladingen av batteriene betyr også at man kan dra maksimal nytte av de laveste strømprisene forteller Lars Ihler, som er fagsjef for sekundærbatterier i NEK.

Energilagring bidrar til sikre løsninger

Energilagring vil ikke bare ha en finansiell verdi for husstandene, men bidrar også til å opprettholde sikkerheten. Mange vil være fristet til å bruke, for eksempel, tørketrommel om natten når strømprisen lavest. Dette frarådes på grunn av brannfare. Med bruk av batterier kan man lade om natten og forbruke på dagtid når muligheten for å oppdage brann eller andre farer er større.

Marie Therese Haukeland vil presentere Skjold Stall under webinaret Sol, installasjon og lagring 2 – 4 september. Da vil du kunne få høre mer om løsningene for energilagring Heldal Eiendom har valgt.

Les mer om webinaret Sol, installasjon og lagring.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024