Tilbake

NEK 600 i sluttfasen

NEK har i samarbeid med Statens vegvesen (SVV) igangsatt et arbeid med å utvikle en standard for el- og ekom i vegsystemer. Utkastet til standarden har vært på høring og responsen fra de norske fagmiljøene har vist seg å være upåklagelig.

Eltransport

NEK 600 på høring

Gjennom et oppdrag fra Statens vegvesen (SVV) utvikler NEK en ny standard for el-og ekomanlegg i vegsystemer. Standarden vil være referansedokument for SVVs vegnormal 601 og vil gi kravene til alle offentlige veier. Den vil derfor påvirke en samlet bransje.  Arbeidet med standarden har vært organisert i en standardiseringskomite med 43 eksperter fra alle fagmiljøer innenfor veg, el og ekom. Normalt tar det 3 år og utvikle en standard fra start til mål. NK 300, som komiteen kalles, har gjort unna arbeidet på halvparten av tiden. Et utkast av standarden som vil hete NEK 600, har nylig vært ute på høring. Det vitner om dedikerte medlemmer som ikke er redd for å ta i et ekstra tak. Nå foreligger kommentarene.

Overveldendde respons

-Jeg ble ganske overveldet av denne responsen. Vi sendte ut utkastet på bred basis til alle organisasjoner og miljøer som er involvert i samferdsel. Vi regnet derfor med å måtte behandle mange problemstillinger. At det skulle komme inn hele 800 kommentarer var jeg allikevel ikke helt forberedt på. Det er gledelig å se hvilken enorm interesse og forventning det er til denne standarden forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Langspurten har startet for NEK 600

Standarden skal etter planen lanseres i løpet av 2020. Alle kommentarene til standarden skal behandles av NK 300. Med bare 6 måneder til utgivelse har komiteen en utfordring.

-Det er jo et stort arbeid som må organiseres. For å komme i mål har det blitt planlagt 5 ekstra komitemøter. Samtidig vil mange av kommentarene behandles i arbeidsgrupper. Når man får mange kommentarer er mange av triviell art som eksempelvis går på skrivefeil. Samtidig kommer det også opp problemstillinger som krever en grundig gjennomgang. I noen tilfeller må vi også hente inn mer informasjon for å behandle kommentaren korrekt. Dette er en del av naturen ved standardiseringsarbeid og sikrer at standarden får en bred forankring som hele bransjen stiller seg bak, avslutter Gjesdal.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023