Tilbake

Kortslutningsstrømmer i Shanghai

Det skjer en stadig utvikling innenfor elkraft. Ny teknologi innføres og spenningsnivåene i nettene blir høyere. Dette har konsekvenser for beregningen av kortslutningsstrømmene. IEC komiteen TC 73 Short Circuit Currents hadde derfor nylig møte i Shanghai. Denne komiteen administreres av Henrik Kirkeby fra Norge.

Det er Norge som har sekretariatet i IEC komiteen TC 73 Short Circuit Currents eller kortslutningsstrømmer på godt norsk. Norske Henrik Kirkeby fra PQA har ansvaret for sekretariatet. Han var derfor selvfølgelig til stede i Shanghai på IEC General Meeting. Her hadde flere arbeidsgrupper møter i tillegg til plenar møte for komiteen.

Endringer innenfor elkraft

-Det er mye spennende som skjer i elkraftverdenen for tiden, så også med kortslutningsstrømberegninger. Stor penetrasjonsgrad av motorer med omformere, PV-produksjon og utbygging av vindparker får betydning også for kortslutningsstrømberegningene. Det ble derfor mange gode diskusjoner i Shanghai, forteller Henrik Kirkeby, daglig leder i PQA.

Nødvendig med revisjon

Det skjer stadig en utvikling innenfor elkraft. En konsekvens er at standarder og tekniske rapporter må revideres for å ivareta dagens teknologi.

-Vi besluttet under møtet å revidere de tekniske rapportene IEC TR 60909-2 og -4. Dette er støtterapporter for de som skal utføre kortslutningsstrømberegninger. Den utviklingen som har skjedd innenfor elkraft de siste årene gjør det nødvendig med denne revisjonen, fortsetter Henrik.

IEC TR 60909-2 beskriver data for nettkomponenter som inngår i beregningene (transformatorer, liner, motorer, osv). Denne inneholder per i dag ingen eksempler på typiske data fra PV-anlegg og ulike typer vindturbin generatorer. Rapporten skal derfor oppdateres med slike data.

IEC 60909-4 gir eksempler på beregninger av kortslutningsstrømmer. Denne er planlagt utvidet med eksempelberegninger fra ulike typer vindparker med ulik vindturbinteknologi.

Høye spenningsnivåer

Internasjonalt er det mange land som bygger nett med høyere spenningsnivå enn det standarden er beregnet for. Dette ble et tema under møtene i Shanghai.

-Vi hadde en diskusjon om beregninger for høyere spenningsnivå. Fra flere hold ble det ytret ønske om å sette sammen en ny arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal se på beregning av kortslutningsstrømmer på spenningsnivåer over 420 kV. I Kina bygges det for eksempel mye 500 kV nett. Australia, Canada, Russland er også eksempler på land som har nett med høyere spenningsnivå enn det standarden er laget for. Spørsmålet arbeidsgruppen må utrede er om man kan man utvide gyldighetsområdet. Alternativt må man se etter andre metoder for å beregne kortslutningsstrømmer på disse spenningsnivåene, avslutter Kirkeby.

Les mer om TC 73 Short Circuit Currents og den norske speilkomiteen NK 73 Kortslutningsstrømmer.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024