Tilbake

Viktig oppdrag i Shanghai

IEC har sitt årlige «General Meeting» i Shanghai 21 – 25 oktober. Elektrotekniske eksperter fra hele verden møtes til faglige møter. I tillegg til de faglige møtene holdes det konferanser. I år har NEKs adm. direktør Leif T. Aanensen fått oppdraget med å være en av hovedinnlederne og paneldeltaker på en av disse.

General Meeting i IEC er årets høydepunkt for elektroteknisk standardisering. Eksperter fra organisasjonens 170 medlemsland møtes til en uke med faglig møter og diskusjoner. Faktisk er det så mange møter som skal gjennomføres at mange av standardiserings-komiteene må starte arbeidet en uke før det offisielle programmet starter. Til årets samling i Shanghai regner man med å gjennomføre flere hundre ulike møter og det vil delta rundt 2.500 faglige eksperter.

Norsk delegasjon

Norge er et av IECs eldste medlemmer og stiller i Shanghai med en mannsterk delegasjon. Den norske delegasjonen reiser under ledelse av administrerende direktør i NEK, Leif T. Aanensen.

-Det er viktig at NEK og de norske ekspertene deltar under IEC GM for å ivareta norske interesser. Det blir tatt mange avgjørelser under disse dagene og det er viktig at vi kan være med å gi vår stemme. Standardene er meget viktige instrumenter i internasjonal handel, og har derfor betydning både for norsk import og eksportindustri, forteller Aanensen.

Viktig oppdrag

Norge markerer seg sterkt innenfor IEC og innehar på tross av beskjeden størrelse flere sentrale verv. Du finner norske medlemmer både i styrende organer, og ikke minst som deltakere og ledere i standardiserings-komiteene.  Et tegn på Norges posisjon er valget av Leif T. Aanensen blant kandidater fra alle IECs 170 medlemsland til å være en av hovedinnlederne på en av konferansene som holdes i denne viktige uken.

-Det er selvfølgelig hyggelig for meg personlig å få dette oppdraget. Allikevel ser jeg det like mye som et tegn på den anerkjennelsen Norge har i IEC. Mitt innlegg vil omhandle suksessen Norge har hatt med rekruttering av medlemmer til nettverket vårt – våre komiteer. Vi har hatt en vekstrate på mellom 5-8 % gjennom flere år. I år toppes det med over 10 %. Dette vil våre søsterorganisasjoner høre om. Videre vet vi at våre eksperter har en kompetanse som blir høyt verdsatt internasjonalt, samtidig som de er flinke til å være lydhøre og åpne for andres erfaring. Dette utgjør viktige egenskaper i standardiseringsarbeid.  Jeg er derfor stolt over å kunne fortelle om de 650 norske ekspertene når jeg skal tale til forsamlingen, fortsetter Aanensen.

Young Professionals

I IEC er man opptatt av å sikre rekrutteringen til standardiseringsarbeidet. De har derfor gjennom en årrekke gjennomført programmet Young Professionals for unge elektroingeniører. Høydepunktet for dette programmet er den årlige workshopen som finner sted under General Meeting. Til årets program har NEK med seg Sandra Iren Haug fra Statnett og Eirik Eggum fra NVE.

-Det har vært en økende pågang av svært kvalifiserte søkere til dette programmet. Våre kandidater har derfor kommet seg gjennom et svært trangt nåløye. Vi har store forventninger til Eirik og Sandra Iren, og jeg er sikker på at de kommer hjem med masse ny kunnskap og fine opplevelser, avslutter Leif T. Aanensen.

Les programmet for konferansen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023