Tilbake

Eltakst for en milliard kroner

Det vil stadig bli et større behov for å foreta en økonomisk vurdering av tilstanden på et elanlegg. Ikke minst legger de nye bestemmelsene i avhendingslova opp til et sterkere behov for å dokumentere tilstand på bolig og det vil også gjelde elanlegg. NEK lanserer derfor en ny standard for eltakst, NEK 405- 20 Eltakst.

Marianne Krosby

NEK har nå lansert en ny standard for eltakst, NEK 405-20 Eltakst. Med metodene i standarden vil man kunne utføre både skadetakst, tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering.

Skadetakst, tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering

Skadetakst vil normalt være oppdrag fra forsikringsbransjen for å avdekke samt registrere skade, skadeårsak og skadeomfang etter hendelser som overspenning, vannlekkasje, brann og lignende i bygninger. Tilstandsvurdering er typisk et oppdrag fra eiendomsmegler, bygningseier, investorer eller andre med økonomiske interesser i en bygning. Noen ganger oppstår det tvist mellom oppdragsgiver og leverandør. Andre ganger kan det oppstå tvist under eiendomsoverdragelse når man er uenig om mangler ved det elektriske anlegget. Uavhengig og upartisk eltakstpersonell kan oppnevnes i slike saker, enten av domstol eller etter avtale mellom partene. Takstpersonell kan gi en nøytral tredjepartsvurdering av tilstanden på det elektriske anlegget.

Etiske retningslinjer

-Normen stiller også opp etiske retningslinjer for eltakstpersonell og foretak. Disse retningslinjene inneholder krav til yrkesholdning, integritet, uavhengighet og taushetsplikt for eltakstpersonell. Disse retningslinjene er svært viktig for å skape den nødvendige tillit mellom eltakstpersonell og kunde, sier fagsjef Espen Masvik i NEK.

Sertifisering av foretak og personell

-En viktig del av denne standarden er muligheten for personellsertifisering og at eltakstpersonell må være tilknyttet et sertifisert foretak. Det er kun akkrediterte sertifiseringsorgan slik som Nemko og DNV GL som vil kunne stå for eksamen og sertifiseringen. Et sertifikat vil man kunne få etter en bestått eksamen, som vil bestå av både teoretiske spørsmål og løsning av praktiske oppgaver. Det arbeides nå med å utvikle eksamensoppgaver og de første sertifiserte eltakstpersonene vil kunne eksamineres tidlig i 2020. Eksamen og sertifisering av personellet vil sikre at man kan tillegge innholdet i en eltakst utført etter normen stor verdi, fortsetter Masvik.

Avhendingsloven

 16. mai 2019 ble det vedtatt endringer i loven om avhending av bolig. Endringene medfører at terskelen for å kreve erstatning blir så lav som kr 10.000. Å selge en bolig med forbeholdet «som den er» vil heller ikke være tilatt lengre. Under et foredrag på NEKs lanseringsseminar gikk advokat Ketil Krohn Venås fra advokatfirmaet SGB Storløkken AS gjennom konsekvensene av de nye endringene i avhendingslova. Han predikerte at en eltakst i forbindelse med boligkjøp vil bli svært vanlig. Med 100.000 boligsalg i løpet av et år kan dette fort representere en årlig omsetning på 1 milliard kroner for landets Eltakst-foretak.

Nye forretningsmuligheter i eltakst

 -Det er klart at dette vil gi nye forretningsmuligheter for elvirksomhetene. Hvor stort markedet for eltakst blir er det vanskelig å estimere presist, men at det representerer betydelige beløp er det liten tvil. Mulighetene for at elvirksomhetene kan få et ekstra og lønnsomt ben å stå på er åpenbare avslutter Espen Masvik.

Eltakstnormen vil også være tema på Elsikkerhetskonferansen 2019.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024