Tilbake

NEK 399 utvides med høyspenningsforsyning

NEK 399 omhandler tilknytningspunkt for el og ekom i bygninger. Gjennom denne standarden har elektrobransjen greid å samle seg om hva som er god latin i grensesnittet mellom elnetteier, ekomnetteier og bygningseier. Et lite hull i standarden, nemlig høyspenningsforsyning, har imidlertid nylig blitt tettet.

Kjell Myrann har vært leder av komiteen som i 2018 utgav andre utgave av NEK 399, og nå utvider med metode D for høyspenningsforsyning.

– Det har vært en spennende prosess fra starten av. Lett har det ikke vært, men det har vært en morsom reise. I NEK 399 er det mange interesser som skal balanseres. Det krevde at alle gir litt og tenker på helheten. Jeg mener vi greide å samle de ulike interessene og at vi endte opp med et godt sluttresultat. Jeg føler at vi med andre utgaven av NEK 399, som ble lansert i fjor, ytterlig fikk styrket normens «standing», sier Kjell Myrann

Myrann forteller videre at komiteen gjennom hele prosessen var opptatt av å involvere relevante meningsbærere. Dette inkluderte alt fra myndigheter, utstyrsleverandører, konsulenter, elnetteiere, ekomnetteiere og installasjonsvirksomheter. Interessen fra bransjen har til gjengjeld vært sterk.

Hva med høyspenningsforsyning?

NEK 399 var i utgangspunktet avgrenset til lavspennings forsyning av bygninger. Men hva med de bygninger eller installasjoner høyspenningsforsyning?

– Aktørene begynte etter hvert å stille dette spørsmålet. Siden standarden nylig var fastsatt valgte man å utarbeide en norsk spesifikasjon som dekket dette området. Denne har ikke samme status som en standard, men hvor man har sikret tilstrekkelig forankring til at den kan tjene som en omforent løsning. Meningen er at spesifikasjonen også tas inn som del av standarden ved neste revisjon, fortsetter Myrann.

Myrann vil presentere den nye spesifikasjonen og hvordan denne forholder seg til NEK 399 på årets elsikkerhetskonferanse som holdes 21. og 22. november 2019.

Les mer om Elsikkerhetskonferansen 2019 her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024