Tilbake

Snøscooterne på Svalbard bruker grønn energi

På Svalbard produseres elektrisitet ved å forbrenne kull. Dette harmonerer svært dårlig med den uberørte arktiske villmarken. Sol, vind og store batteripakker er løsningen for lading av Hurtigruten Spitsbergens grønne el-snøscootere.

Hurtigruten Spitsbergen

I Norge er nær 100 % av vårt forbruk av elektrisk energi basert på fornybare kilder. Viktigst er vannkraft, men vind og solanlegg blir stadig viktigere. Unntaket fra regelen om fornybare energi i Norge ligger på Svalbard. På Svalbard finner man Norges eneste kullkraftverk, som bruker kullet man finner naturlig på øysamfunnet.

Nå har imidlertid det grønne energiskiftet også nådd Svalbard. Hurtigruten Svalbard er først ute i verden med å ta i bruk batteridrevne og utslippsfrie snøscootere. Scooterne skal tilbys turistene slik at de kan komme ut i den arktiske villmarken uten å etterlate seg et stort karbon fotavtrykk. Dersom hensikten med snøscooterne skal oppnås kan de ikke lades med elektrisitet produsert av kull. Når vannkraft ikke er et alternativ på Svalbard står man igjen med vind og solkraft. På Svalbard varierer naturkreftene ekstremt med mørketid og perioder med lite vind. Til gjengjeld har man også midnattssol og lys store deler av døgnet i sommerhalvåret. Svaret er derfor å lage en energiløsning hvor store batteripakker lagrer overskuddselektrisiteten. På den måten utnytter man periodene hvor man produserer mye energi til å lagre kraft for bruk i perioder hvor sol og vind ikke spiller på lag.

Assemblin Spitsbergen står bak løsningen for snøscooterne til Hurtigruten Spitsbergen. Takket være en stor batteripark vil sol og vind kunne dekke store deler av energiforbruket til varme og lading for snøscooter-senteret. Allerede nå vurderer man hvordan dette systemet kan videreføres, ikke bare på Svalbard, men også på fastlandet. Dette er et godt eksempel på hvordan energilagring vil få en stadig mer sentral rolle i våre energisystem, forteller Lars Ihler, fagsjef i NEK.

På NEKs seminar «Sikre batteri og energilagringsinstallasjoner» 8. oktober vil du kunne få mer informasjon om fornybar energi og batterilagring. Les mer og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023