Tilbake

Bli med NEK på workshop i Shanghai

Hvert år arrangerer IEC et eget program for unge mennesker som arbeider innenfor elektroteknikk. Høydepunktet i programmet er en workshop som arrangeres i forbindelse med IEC General Meeting, som i 2019 vil være i Shanghai. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er det norske medlemmet i IEC og har muligheten til å ha med seg 2 kandidater på IEC Young Professional workshop i Shanghai.

Prosjektleder Eirik Sollie som holder en presentasjon
Kaia Means

I forbindelse med IEC General Meeting inviterer man hvert år unge mennesker innenfor elektroteknikk til IEC Young Professionals workshop. Ved å delta i denne workshopen får du en introduksjon til internasjonalt standardiseringsarbeid og ett nettverk med likesinnede fra hele verden. I år er IEC General Meeting lagt til Shanghai, Kina og workshopen vil foregå i perioden 21. – 23. oktober. Norge har muligheten til å nominere to deltakere i IEC Young Professionals workshop.

Internasjonalt standardiseringsarbeid

Det internasjonale standardiseringsarbeidet utføres av komiteer bestående av eksperter fra hele verden. Uten standarder som er akseptert på bred basis er det vanskelig å tenke seg vareflyt på tvers av landegrensene. Ved å delta i standardiseringsarbeidet får man en mulighet til å påvirke standardene til beste for egen bedrift og norske forhold.

Mann som snakker engasjert i mikrofon

Arbeid med standarder gir verdifull kompetanse

-Virksomheter som arbeider multinasjonalt er helt avhengig av internasjonalt anerkjente standarder. Dette sikrer både etterlevelse av myndighetskrav og er en felles plattform for hele verdikjeden. Standarder er en grunnleggende forutsetning for markedsadgang og en forenkling i samhandlingen mellom kunde og leverandør. Henvisning til standarder gir entydighet og er etterprøvbart, sier Tore Tomter, CEO Siemens Building Technology. Tomter er også styreformann i NEK der han representerer Norsk Industri og sitter i sentralstyret til IEC.

Hvorfor delta?

NEK organiserer mer enn 100 norske komiteer med over 600 faglige eksperter, som arbeider for å ivareta norske interesser i internasjonal standardisering. Komiteene sikrer en norsk stemme inn i det internasjonale arbeidet og norske komitemedlemmer har satt dype spor i IEC. De internasjonale standardene brukes også i nasjonal virksomhet og komiteene foretar nødvendige tilpasninger for å dekke norsk lovverk og forskrifter. Arbeid med standarder vil gi verdifull kompetanse. Man arbeider med de fremste ekspertene både nasjonalt og internasjonalt, og man baserer standardene på beste praksis fra et globalt miljø. IEC Young Professionals er en inngang til å bli mer kjent med dette viktige arbeidet for norsk elektroteknisk bransje.

-Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere i YP-programmet. IEC har skapt et profesjonelt opplegg som tar deltakerne med på en spennende reise inn i en verden de bør kjenne til. Tilbake hos arbeidsgiver har de viktig kunnskap virksomheten trenger og kan bruke i egen verdiskapning, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Program

Reise og opphold i Shanghai vil bli betalt av IEC og NEK. I Shanghai vil man være med på et omfattende program hvor både presentasjoner, gruppearbeid og bedriftsbesøk vil være en del av opplegget. Det vil også være sosiale settinger hvor man har muligheten til å bli mer kjent med deltakerne fra de ulike medlemslandene slik at man kan få et verdifullt internasjonalt nettverk.

Unge mennesker i glad samtale under middag

Det er et omfattende program, men også tid til sosiale aktiviteter

-Dette er inngangen til mange spennende muligheter både nasjonalt og internasjonalt. Man blir introdusert for noen av fagfeltets fremste eksperter og kan få et unikt nettverk. Jeg gleder meg til IEC arrangementene i Shanghai og ser frem til å få med meg ivrige YP på turen forteller Eirik Sollie, prosjektleder i NEK og ansvarlig for Young Professionals.

Hvem kan søke?

  • Du er 35 år eller yngre
  • Du har høyere utdannelse
  • Du jobber innenfor elektroteknikk eller beslektede fagfelt
  • Du ønsker å ta del i fremtidig standardiserings-arbeid

Søknadene vil bli behandlet av NEKs fagsjefer og kandidatene blir valgt ut etter en helhetlig vurdering.

Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad og CV ved å fylle ut søknadsskjemaet.
Søknadsfristen er 1. juni. 2019

Beslutning om deltagelse blir gjort basert på en samlet vurdering, hvor utdannelse, praksis, interesse for standardisering og faglige kvalifikasjoner vektlegges.

Ta gjerne kontakt med NEK for mer informasjon: eirik.sollie@nek.no

Relaterte artikler