Tilbake

NEK 399 skal utvides

Det er et stort behov for et standardisert grensesnitt mellom ulike eiere av elektriske anlegg. Dette gjelder også på høyspenning forsyningsnett. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er derfor i gang med en utvidelse av NEK 399 – tilknytningspunkt for elnett og ekomnett, som skal dekke høyspenning.

Transformator

NEK 399 ble for første gang lansert i 2014 og definerte grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen ble svært godt mottatt av en samlet bransje og ble i 2018 utvidet til å gjelde alle lavspent-installasjoner. Den pågående elektriseringen av transportsektoren har nå medført et behov for standardiserte, tekniske løsninger også for høyspenning. Arbeidet med å utvikle en utvidelse av normen er derfor allerede i gang hos normkomiteen, NK 301 – tilknytningspunkt for elnett og ekomnett.

I første omgang vil NEK utvikle en såkalt offentlig tilgjengelig spesifikasjon for NEK 399 utvidelsen. Dette er noe man gjør når det er et behov for å gjøre en norm tilgjengelig raskt. En offentlig tilgjengelig spesifikasjon er godkjent som norm i komiteen som har ansvaret for utarbeidelse. Imidlertid har den ikke gått igjennom hele godkjenningsprosessen i IEC enda. Arbeidet vil i første omgang konsentrere seg om grensesnittet mellom tradisjonelle netteiere og deres kunder. Landstrøm til rederier, datasentre og ladestasjoner av større art vil være første prioritet. Senere vil NEK 399 også kunne utvides til å gjelde grensesnittet mellom ulike netteiere.

Arbeidet med utvidelsen til høyspenning er ventet å være avsluttet i siste halvdel av 2019, slik at den vil være tilgjengelig innen utgangen av året.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kunstig intelligens - en del av hverdagen

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024