Tilbake

Hjemmeelektronikk til god pris

Norske forbrukere sparer årlig flere milliarder kroner fordi produsentene av elektriske og elektroniske produkter kan følge internasjonale standarder. Disse er avgjørende brikker i tillitsforholdet mellom produsentene og myndigheter.

3D print

Det er ingen selvfølge at man kan kjøpe elektriske og elektroniske produkter i andre land eller verdensdeler, for så å ta disse i bruk hjemme. Grunnen til at det er mulig er det omfattende standardiseringsarbeidet som legges både nasjonalt og internasjonalt. Dette er helt nødvendig for at puslebitene skal passe sammen.

Standardisering av elektrisk utstyr og forbrukerelektronikk

NEK har flere komiteer som bidrar til å understøtte internasjonal handel med elektrisk utstyr og forbrukerelektronikk. Internasjonale standarder er felles referansepunkt for produsentene. Ved bruk av disse vet produsentene at de med rimelig sikkerhet også oppfyller myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet. Standardene er også et vern mot proteksjonisme: Det er veldig vanskelig for en nasjonal myndighet å underkjenne et produkt som er produsert i samsvar med anerkjent internasjonal standard. Disse anerkjennes også ved at de benyttes som referansepunkt i internasjonale handelsavtaler. Selv om det kunne være ønskelig for et land å tvinge frem egen nasjonale standarder som utgangspunkt for handel, vil de rask oppleve å bli isolert i det internasjonale fellesskapet.

Internasjonale standarder viktige for små, åpne økonomier

Små, åpne økonomier som den norske er eksempel på, har spesielt utbytte av fordelene som standardene gir. De store landene kan ikke uten videre tvinge de små inn i egne nasjonale preferanser, snarere tvert imot. Begge kan med rette hevde at de internasjonale standardene må danne grunnlag for samhandlingen. Forsøk på å hindre markedsadgang for produkter som oppfyller anerkjente krav klinger dårlig i internasjonal rett.

Norge har dermed alt å tjene på å støtte opp om slike internasjonale fellesskapsløsninger – og det gjør vi. NEK er det norske medlemet i CENELEC og IEC og legger til rette for at norske interesser blir ivaretatt i dette store globale fellesskapet. Rundt 650 eksperter i NEK-komiteene bidrar årlig med formidabel innsats for å sikre norske interesser – ikke bare for import av varer, men også for norsk eksportindustri.

17. september 2018, Leif T. Aanensen, administrerende direktør (NEK)

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024