Tilbake

Tre perler på en snor

Våren 2018 byr på mange spennende nyheter fra NEK. NEK 399 og NEK 405 er nylig sluppet og NEK 400 lanseres med brask og bram på Eliaden 2018. Publikasjonene er en selvfølgelighet når man arbeider med elektriske lavspenningsanlegg.

De nye NEK 399, NEK 400 og NEK 405

– Det er en spennende vår for oss. Lanseringen av NEK 400 er alltid fulgt med stor interesse, men vi ser at NEK 399 er i ferd med å befeste seg på samme måte. Etter at omfanget av NEK 399 ble utvidet til å gjelde tilknytning av alle type bygninger, aktualiserer den seg for langt flere aktører, forteller fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Aanensen er opptatt av få frem hvor tett de tre publikasjonene er sammenvevd. Han forteller at rommet NEK 399 nå fyller, har vært “the missing link” mellom installasjon og allment nett. NEK 405 fyller på sin side eiers plikt til ettersyn og vedlikehold med reellt innhold. Fagsjefen utdyper sammenhengen mellom publikasjonene på følgende måte.

– NEK 399 omhandler hvordan man tilknytter en bygning til allment nett for el- og ekom, NEK 400 omhandler hvordan man prosjekterer og installerer et elektrisk anlegg og NEK 405 om hvordan eier av det elektriske anlegget kan etterleve forskriftenes krav om ettersyn og vedlikehold. Virksomheter som også tilbyr tjenester etter NEK 405 kan opprette et aktivt og permanent kundeforhold. Et elektrisk anlegg av god kvalitet opprettholder kun nivået om en profesjonell aktør jevnlig foretar elkontroll, retter feil og slitasje, samt identifiserer bruksendringer som krever utvidelser, fortsetter han.

Sett de nye publikasjonene på dagsorden

De tre publikasjonene er sentrale rammevilkår for installasjonsvirksomhetene. Det krever at virksomhetene planlegger hvordan man skal tilpasse seg de nye spillereglene. Selv om alle som planlegger og utfører elektriske anlegg må kjenne innholdet i både NEK 399 og NEK 400, kan man gjerne peke ut noen som er superbrukere – som faglig ansvarlig og kollegaer kan støtte seg på. Superbrukere vil kunne spare virksomheten for mye tid og penger – god intern kompentanse øker forutsetningene for at man gjør jobben riktig første gang.

Den som spør, får svar

NEK har en svartjeneste som besøkes av nærmere 3.000 brukere hver måned. Tjenesten er gratis og gir tilgang til en database med over tusen svar på spørsmål brukerne har stilt om NEKs publikasjoner.

– Det er de som forvalter standardene som svarer på spørsmålene, med andre ord de som sitter på fasiten, forteller Aanensen.

Lanseringsplanen

Som det fremgår i ingressen kommer de tre publikasjonene tett etter hverandre. For NEK har det vært et poeng å lansere NEK 399 så tidlig som mulig av hensyn til produsentene av tilknytningskap. Det gir samtidig de øvrige aktørene som har rettigheter og plikter i normen, tid til å forberede seg. Det gjør at mange biter i puslespillet er på plass når NEK 400 lanseres den 30. mai 2018. Inntil videre vil NEK 399-1:2014 og den nye NEK 399:2018 kunne brukes paralellt, men Aanensen tror at komiteen vil trekke utgaven fra 2014 nærmere sommeren.

– Det hele koker ned til at markedet skal få tid til å tilpasse seg. Så raskt man føler seg trygg på det, tenker jeg de tar sine grep, forteller Aanensen.

Når det gjelder NEK 405:2018 så mener vi at lansering rett over påske er en fint tidspunkt. Fagsjefen har hele tiden vært en aktiv talsmann for NEK 405 og håper at enda flere virksomheter forstår potensialet innen elkontroll.

NEK 400 også for netteierne

Alle distribusjonsnett som opererer under 1.000 V ligger innenfor virkeområdet til NEK 400. Det innebærer at dersom man skal bruke den mest anerkjente metode for oppfyllelse av regelverket, må også slike anlegg planlegges og utføres etter NEK 400.

– Jeg tror ikke alle netteierne er bevisst at NEK 400 også har lavspennings distribusjon, gatelysanlegg og tilsvarende innen sitt virkeområdet. Et god start for de som ikke har vært klar over dette, er å gripe tak i den nye normsamlingen som kommer i slutten av mai, foreslår Aanensen.

Elkontroll

NEK 405-serien omhandler profesjonalisert elkontroll. Serien er nå samlet på nytt i NEK 405:2018, etter at man fikk to nye bidrag: Elkontroll i landbruket og elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy. NEK 405 setter krav til kontrollforetak, elkontrolløren og til metode. Normen innebærer at kunden vet hva han får når han bestiller en elkontroll etter NEK 405. For elkontroll i boliger, landbruk, fiske-, fangst- og lastefartøy følges ganske stringente metoder, mens man for næring forøvrig i større grad baserer seg på avtale om omfang.

– NEK har hele tiden trukket frem NEK 405 som et spennende vekstområde for installasjonsbransjen. De åpner dørene til store og små byggforvaltere, og man er i posisjon når rehabilitering eller nybygging er på blokken. Selv om kontrollforetakene har visse begrensninger for å ikke komme i rollekonflikter, er det spennende muligheter, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024