Tilbake

Kongens fortjenestemedalje til Ole-Herman Bjor

Ole-Herman Bjor har blitt tildelt Kongens fortjeneste medalje. Bjor fikk utmerkelsen for sitt store arbeid innenfor standardisering, kombinert med et kontinuerlig frivillig arbeid i sitt nærmiljø i Heggedal.

Ole Herman Bjor med familie sammen med Svarstad Haugland under tildeling av Kongens Fortjeneste Medalje
Norsonic AS

Under en tilstelning i forbindelse med Norsonic AS sitt 50-års jubileum ble Ole-Herman Bjor tildelt Kongens fortjenestemedalje av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland.
Bjor ble ansatt i Norsonic AS rett fra cand.real. studiet ved UiO tidlig på 1970-tallet, og har siden vært ansatt i bedriften. Hans faglige kompetanse innen signalbehandling og akustikk gjorde ham raskt til leder for utviklingsavdelingen i bedriften. Gjennom sitt arbeid stiftet han kontakt med utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder innen disse fagområdene. Bjors kompetanse ble høyt verdsatt og han har i løpet av sin karriere blitt valgt til å lede flere internasjonale komiteer, både innen IEC og ISO.

– Ole-Herman Bjor er en kapasitet innenfor elektroteknisk standardisering forteller Birger Hestnes, administrerende direktør i NEK. Hans mangeårige arbeid i utvikling av internasjonale standarder har vært av uvurderlig betydning.

Ole-Herman Bjor har alltid vært svært engasjert innenfor sitt fagfelt og besitter i dag fire patenter for tekniske nyvinninger. I sitt 72 år er han fortsatt meget aktiv i Norsonic AS som seniorkonsulent innen forskning og utvikling.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022