Tilbake

Kongens fortjenestemedalje til Ole-Herman Bjor

Ole-Herman Bjor har blitt tildelt Kongens fortjeneste medalje. Bjor fikk utmerkelsen for sitt store arbeid innenfor standardisering, kombinert med et kontinuerlig frivillig arbeid i sitt nærmiljø i Heggedal.

Ole Herman Bjor med familie sammen med Svarstad Haugland under tildeling av Kongens Fortjeneste Medalje
Norsonic AS

Under en tilstelning i forbindelse med Norsonic AS sitt 50-års jubileum ble Ole-Herman Bjor tildelt Kongens fortjenestemedalje av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland.
Bjor ble ansatt i Norsonic AS rett fra cand.real. studiet ved UiO tidlig på 1970-tallet, og har siden vært ansatt i bedriften. Hans faglige kompetanse innen signalbehandling og akustikk gjorde ham raskt til leder for utviklingsavdelingen i bedriften. Gjennom sitt arbeid stiftet han kontakt med utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder innen disse fagområdene. Bjors kompetanse ble høyt verdsatt og han har i løpet av sin karriere blitt valgt til å lede flere internasjonale komiteer, både innen IEC og ISO.

– Ole-Herman Bjor er en kapasitet innenfor elektroteknisk standardisering forteller Birger Hestnes, administrerende direktør i NEK. Hans mangeårige arbeid i utvikling av internasjonale standarder har vært av uvurderlig betydning.

Ole-Herman Bjor har alltid vært svært engasjert innenfor sitt fagfelt og besitter i dag fire patenter for tekniske nyvinninger. I sitt 72 år er han fortsatt meget aktiv i Norsonic AS som seniorkonsulent innen forskning og utvikling.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023