Tilbake

NK 22 Kraftelektronikk – komitemøte hos Eltek

NEK NK 22 speiler de internasjonale komiteene i IEC TC22 og Cenelec TC 22X. Disse komiteene utvikler standarder for elektrisk utstyr som er en sentral del av en stadig mer eletrifisert og fornybar hverdag. Induksjonskomfyrer, elbiler, ladestasjoner og solcellepanler trenger kraftelektronikk for å fungere.

Fra venstre Odd Roar Schmidt (Eltek), Elisabeth Abildgaard (Statnett), Professor Tore M. Undeland (NTNU) og Trond Salater (NEK)

Andre eksempler er krafttilførsel til datasentre, elektriske fremdriftssystemer til skip, overføring av elektrisk energi fra vindmøller samt overføring av elektrisk energi via sjøkabler mellom land. Dette er viktige satsingsområder for Norge og norsk høyteknologisk industri og forskning.

Elektrifisering, digitalisering, transport og fornybar energi.

Kraftelektronikk vil i økende grad være en sentral del når verden elektrifiseres. Datasentre er helt avhengig av kraftelektronikk for å holde driften i gang. Elektrifiseringen av transportsektoren og økt satsning nasjonalt og internasjonalt på fornybar energi fra sol og vind ville ikke vært mulig uten bruk av kraftelektronikk. For å si det litt enkelt, det finnes nesten ikke det elektriske produkt hvor man ikke kan putte inn kraftelektronikk. Teknologien går mot stadig mindre komponenter og enheter. Det er allerede interessante forsøk og produkter på andre materialer en Silisium som trolig vil revolusjonere kraftelektronikkindustrien og ikke minst innen de områdene som nyter godt av dette.

CC Vest kjøpesenter med Mustad vei 1 i bakgrunnen.

Sentrale aktører fra norsk næringsliv og akademia. 

Firmaet Eltek i Drammen har i en årrekke levert verdensledende kraftelektronikkutstyr til mange industrielle applikasjoner. Nylig ble Odd Roar Schmidt medlem av NK 22. Han og Eltek vil følge spesielt med på standardene som utvikles av underkomite IEC SC 22E.

På møtet var også professor Tore M. Undeland (NTNU) med. En mangeårig medlem av NK 22 og en nestor innen kraftelektronikk, ikke bare i Norge men også internasjonalt. Han har veiledet mange studenter/master og phd.-studenter i elkraftteknikk, og ikke minst har han vært en bidragsyter mellom akademia og norske høyteknologiselskaper. Under besøket hos Eltek var det mange ansatte som ville hilse på Tore, og det ser ut til at han fortsatt vil holde kontakten med næringslivet selv om han har gått av med pensjon.

Elisabeth  Abildgaard fra Statnett ble på møtet valgt til ny komiteleder av NK 22.  Elisabeth vil følge nøye med på det som skjer innen underkomite IEC SC 22F. Elisabeth har for øvrig vært en av Tore M. Undelands mange studenter før hun startet i sitt arbeid hos Statnett. Hun har også deltatt i IECs Young Professionals-programmet.

Komitemedlem Espen Haugan fra Siemens i Trondheim var ikke tilstede på møtet i Drammen. Siemens har for øvrig bestemt at deres satsing på elektrisk fremdrift av skip og batteriteknologi skal ha sin base i Trondheim.

Neste møte i normkomite NK22 vil trolig avholdes i Trondheim, og da vil det være nærliggende å se videre på det som rører seg innen norsk og verdensledende kraftelektronikkindustri, og da særlig innen marine og offshore-relaterte virksomheter.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024