Tilbake

Hjertet i et elektrisk anlegg

Elektriske lavspenningstavler kan gjerne kalles for hjertet i et elektrisk anlegg. Her samles viktig utstyr som er nødvendig for at det elektriske anlegget skal være egnet for den forutsatte bruk. For at dette hjertet skal “pumpe riktig”, er det viktig at bestiller har gjort en god jobb. NEK har lagt til rette for en god prosess ved å tilgjengeliggjøre verktøy som kan brukes i prosessen.

Leif Aanensen

En elektrisk lavspenningstavle må spesifiseres slik at den er egnet for tiltenkt bruk. Dette innebærer at bestiller, utover å kreve leveranse iht. den anerkjente “tavlenormen” NEK 439-serien, må presisere enkelte forhold. Tavlenormen legger faktisk opp til at bestiller foretar valg av ønsket løsning på angitte forhold.

NEK 439, del C er en guide for hvordan man spesifiserer en elektrisk lavspenningstavle. Denne innholder også noen vedlegg som danner mal for spesifikasjonen. Disse malene er gjort tilgjengelig for publikum i redigerbart format.

Malene er lagt inn i form av linker på produktsiden for NEK 439-serien. NEK anbefaler fagpersoner som arbeider med elektriske lavspenningstavler å gjøre seg kjent med guiden og de aktuelle malene. Det kan spare både bestiller og leverandør for mye frustrasjon når tavlen er på plass i bygget. Moralen er enkel: Gjør det riktig første gangen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024