Tilbake

En julefeiring til ettertanke

Våre tanker denne julen går til de som vokser opp i fattigdom og i konfliktområder. Fjernt fra vår trygge verden og et velfungerende samfunnsmaskineri som de fleste av oss tar for gitt. Rent vann, avløp, veier, kommunikasjon og strøm er på ingen måte selvfølgeligheter – men er tilstede fordi vi har hatt oddsene på vår side. Ødeleggelse på grunn av krigshandlinger, sult, flukt og frykt for livet er noe vi betrakter på avstand, godt plassert i sofakroken.

Marianne Krosby

NEK er glad for at IEC-fellesskapet inkluderer utviklingsland i det globale standardiseringsarbeidet. Gjennom programmet “affiliated members” tilbys utviklingsland å være med i fellesskapet som er en av forutsetningene for en velfungerende økonomi. Blant disse forutsetningene er at vi har et omforent nivå for helse, miljø og sikkerhet for produkter og systemer, samt at bitene i det teknologiske safunnsmaskineriet passer sammen. Hele 86 land er knyttet til dette omfattende programmet – ikke fordi de må, men fordi de forstår hvor viktig standarder er i en velfungerende økonomi. Standardene er faktisk en av forutsetningene når disse landene skal utvikle bærekraftig og konkurransedyktig  industri og tjenester, både for innenlands bruk og for eksport på verdensmarkedet. Internasjonalt anerkjente standarder er det beste vernet mot proteksjonisme fra tunge industriland, alle stilles i samme klasse og gis likeverdige muligheter.

Standardiseringsorganisasjonene bidrar altså på sin arena og innenfor sitt ansvarsområde til å gjøre verden bedre. At forutsetningene for å lykkes er ulike, er åpenbare, men dette er utfordringer som må løses av våre politikere. Programmet nevnt ovenfor bidrar ikke til å løse konflikter eller mette munner, men vil være en av byggestenene når freden og grunnlaget for vekst er på plass. Da skal tidligere stridende parter bli enige om på hvilket grunnlag et nytt fredelig samfunn skal bygges.

Ting endrer seg i det norske samfunnet. I 2016 har vi fått smake på mye av den teknologien som vil prege samtiden vår i årene som kommer. Roboter i alle varianter, koblet opp mot en tjenestestruktur i skyen vil komme inn på stadig flere områder, både i arbeidslivet og i våre hjem. De kan avlaste, hjelpe, erstatte og øke velferd med en intensitet og interesse vi aldri har sett maken til. Selvkjørende biler, hjemautomasjon, talekommunikasjon, robotiserte støvsugere og gressklippere, virtuell virkelighet og tilgang til all verdens tjenester og informasjon i en liten 4″ flatpakket dings er forretten vi har forsynt oss med i 2016. Trendene vil bare bli kraftigere i 2017. Paradoksalt deltar noen i dette teknologiske kvantespranget, mens andre sitter i leirhytter og utbombede ruiner uten muligheter til å delta.

Vi skal selvsagt være glad for det vi har, men også bruke juletiden til omtanke for de som ikke har det like godt. NEK oppfordrer alle våre komitemedlemmer til å bruke tiden til ettertanke og selv vurdere hvordan man kan hjelpe. Vårt nettverk på over 550 medlemmer har igjen sitt nettverk som kan påvirkes til å yte sine bidrag.

Med en stor takk for den flotte innsatsen dere har lagt ned i år, gleder vi oss til å samarbeide med dere alle i 2017. God jul og godt nyttår!

En stor julehilsen

Birger, Arild, Lars, Leif, Kristin, Per-Magne, Kari, Stein, Marianne, Hans, Trond og Sidsel.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023