Tilbake

NK 65 komitemøte – Standardisering i en større sammenheng

NK 65 Industriell prosessinstrumentering, kontroll og -automatisering hadde komitemøte 30. november. Komitéens arbeid i 2016 ble vurdert, og man så også inn mot videre aktivitet i 2017.

Arbeid i ex-områder

Deltagelse

NK 65 består i dag av medlemmer med majoritet fra norsk olje- og gassindustri. Her er arbeidet rundt kostnadsreduksjoner høyaktuelt. Riktig bruk av standarder er en viktig faktor. Det gjelder ikke bare for olje og gass-relaterte virksomheter, men også for annen norsk industri. Hvordan de forskjellige bedriftene og bransjene kan påvirke standardene ble gjenstand for interessante meningsutvekslinger. NK 65 er opptatt av at industriens og bransjens interesser tas vare på nasjonalt og internasjonalt – til beste for alle norske virksomheter.

IEC åpnet i 2016 for generell kommentering (http://www.iec.ch/comment/). Direkte påvirkning av internasjonal standardisering foregår gjennom NEKs komiteer. Link til viktige IEC og Cenelec arbeidsdokumenter gjennom NK 65 finner man her.

Sikkerhet og lønnsomhet

Representanter på NK 65 komitemøte

Representanter på NK 65 komitemøte

Automatisering og bruk av ny teknologi kan gi store muligheter for kostnadsreduksjoner samt gjøre HMS-arbeid, drift og vedlikehold bedre. Samtidig er det viktig å se på hvilke utfordringer dette gir innen sikkerheten. For all industri er det avgjørende at man selv har kontrollen over de automatiserte prosessene – og at utenforstående holdes borte fra anleggene. Dette hindres ikke bare gjennom fysiske adskillelser i form av adgangskontroll til dører og anlegg, men også i høyeste grad gjennom å forhindre utilsiktet tilgang til datasystemene som styrer anleggene. IEC har utarbeidet en viktig standardserie (IEC 62443) som tar for seg metoder og oppskrifter for hvordan dette gjøres.

Smart Manufacturing

Hvordan produksjonsprosesser og øvrige systemer samhandler har alltid vært en av NK 65s viktigste anliggender. Internasjonalt foregår det et viktig arbeide i IEC hvor de aller fleste standardene innen automatisering ligger forankret. Her ønsker IEC å favne bredt gjennom blant annet Joint Working Group med ISO TC 184 og flere andre tilgrensende organisasjoner. Målet er å få strukturert og illustrert forskjellige områder hvor standarder eksisterer og hvor det er manglende standarder. Mer om dette kan du lese om her.

Fra Norge og NK 65 gjøres nå eksempelvis et initiativ med å få lansert Norsok I-005 (SCD – System Control Diagram) som en PAS i IEC TC 65. Dette er en standard utviklet av den norske olje- og gassbransjen og er et bidrag i å se noe av systemene som en helhet og dermed oppnå bedre drift og produksjon.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024