Tilbake

Referat fra IEC TC 18 Seminar i Shanghai 2016

I Shanghai 21.-22. juni 2016 ble det avviklet plenarmøte i IEC TC 18 som tar for seg elektrotekniske standarder for skip- og offhore-enheter (se egen artikkel). Dagen etter, 23. juni, ble det arrangert et IEC TC 18-seminar. Til seminaret var det invitert deltagere fra TC 18-møtet, samt andre representanter fra Kinesisk industri og næringsliv.

Fra Shanghais skyline

Første halvdel av seminaret bestod av generell informasjon fra IEC. To av IECs tekniske offiserer, Christophe Boyer fra avdelingen i Geneve og Dennis Chew fra Singaporeavdelingen holdt flere innlegg om IECs organisasjon, prosedyrer, publikasjoner, verktøy og om sertifiseringsordningene.

Etter en lunsjpause fortsatte seminaret med et innlegg av Ms. Ya Gou fra CIMTEC som forklarte deltagerne om CIMTECs rolle som ansvarlig for IEC TC 18s nasjonalkomite i Kina.

Deretter fikk deltagerne en dypdykk i TC 18s arbeid presentert av TC 18s sekretær, Arild Røed fra NEK. Røed gikk gjennom IEC TC 18 med hensyn til omfang, medlemmer, organisasjon, publiserte standarder, arbeidsprogram, samt hvordan komiteen kommuniserer med medlemmene via IECs nettsider.

Det kinesiske innlegget ble holdt av Mr. Xia Yongnan som har deltatt på alle TC 18s plenarmøter siden 1980, i seg selv en prestasjon. Xia viste til at Kina forsterket sitt engasjement i Internasjonal Standardisering etter å ha gått inn i WTO i 2001. Noen få måneder tidligere ble SAC etablert med tanke på å møte WTOs krav relatert til å fjerne «Technical Barriers to Trade». SAC ble da tildelt ansvar for å administrere, overvåke og koordinere standardiseringsarbeidet i Kina. Dette innebar bl.a. ansvar for Kinas medlemskap i ISO og IEC der det fulgte ansvar for å etablere Kinesiske nasjonalkomiteer.

Kina var imidlertid delaktig i IEC lenge før 2001. I IEC TC 18 har Kina deltatt siden 1973 og har sendt delegater til så å si alle plenarmøtene siden dette.

Presentasjonen fortsatte med å forklare at Kina adopterer standarder fra IEC TC 18 og døper dem om til kinesiske standarder. I denne prosessen får de en ny referanse samt prefikset «GB». Standardene blir også oversatt til kinesisk, men en av utfordringene er at denne prosessen tar lang tid, ofte flere år.

Mr. Xia fortsatte med å gi et prakteksempel på hvor viktig det er å delta i standardiseringen og at det er mulig å oppnå resultater som kan være viktig for industri og nasjoner. I 1982 ble TC 18s plenarmøte holdt i Erlangen, Tyskland. På dette tidspunktet var IEC 60092-202 (Electrical installation in ships, system design, Protection) under revisjon. Kina protesterte da på at man skulle innføre et krav om at alle vern skulle være av type P2. På dette tidspunktet ble type P1 benyttet i stor utstrekning. I tillegg hadde Kina importert store mengder av typen P1, samt at P2 var 30-50% dyrere enn P1. Japan , UK, USA og Danmark sa seg enige med Kina, mens andre var uenige. Etter en avstemming var det så å si likt, åtte stemmer støttet Kina og ni stemmer var imot. Selv om det var flertall for en løsning var det langt fra konsensus slik IECs regelverk legger opp til. Etter to dagers diskusjon både i og utenfor møtet, ble det til slutt enighet om at det kun skulle være krav om P2 for generatorkretser, men at det skulle anbefales type P2 også andre steder. P1 skulle fortsatt kunne benyttes dersom det ble iverksatt andre tiltak som bidro til at skipet ikke ble utsatt for fare. Slik kom man frem til et kompromiss som alle kunne leve med og konsensus ble oppnådd.

Viktige spørsmål kan dukke opp på kort varsel og da er det kun de nasjonene som allerede har etablert beredskap som er i stand til påvirke resultatet. Slik eksempelet viser kan det få store konsekvenser ved å ikke delta, og det kan gi gode løsninger ved å delta.

Mr. Xia fortsatte sitt innlegg ved å vise til at før Kina adopterte IEC-standardene var de kinesiske standardene dårligere enn IEC, noe som førte til problemer for mange kinesiske selskaper som ikke fikk eksportert sine produkter. Etter at IEC- og ISO-standardene ble tatt i bruk ble kvaliteten på produktene vesentlig bedre og næringen opplevde en eventyrlig vekst.

Xia påpekte at ett av de viktigste dokumentene i IEC TC 18 er SBP (Strategic Business Plan). Spesielt er trendene i markedet viktige å studere og diskutere for å kunne utvikle fremtidens teknologi og standarder.

Lars Barstad, leder av TC 18 arbeidsgruppe for DC distribusjon, medlem av NK 18 og ansatt i Siemens Trondheim tok deltagerne gjennom standardiseringsprosjektet for DC-distribusjon og la vekt på demonstrasjon av gjennomførte prosjekter, og hvilke løsninger som var utprøvd.

Vemund Kårstad, leder av NK18 og Norges «Head of Delegation» i Shanghai, presenterte IEC TC 18s prosjekt for subseastandardisering. Kårstad viste til at prosjektet var et initiativ fra Norge og la vekt på at Subseastandardiseringen vil vise seg nyttig for andre områder enn petroleumsanleggene. Presentasjonen viste bl.a. til subseagruver, seismikkovervåkning, sjømatoppdrett etc.

Neste innlegg dreide seg om landstrømstilkoblinger for skip. Presentasjonen ble holdt av Arild Røed, sekretær i TC 18 og fagsjef i NEK. Røed viste blant annet til det voksende markedet og fordelene med landstrøm. Ikke bare forurenser skipene vesentlig mindre, men det åpner seg også muligheter for vedlikehold når dieselmotorene stenges ned.

Dagens siste innlegg ble holdt av Mr. Jin Meng fra Lloyds avdeling i Kina. Jin viste til at klasseselskapene baserer seg på IEC-standarder selv om dette ikke er påkrevet. Han fortsatte med å understreke hvor viktig det er at IEC-standardene blir utviklet og vedlikeholdt. Klasseselskapene kunne i prinsippet ha laget egne standarder, men IECs eksperter sitter på så mye kompetanse at det er i klasseselskapenes interesse å benytte seg av denne ressursen.

Seminaret ble til avsluttet og IEC TC 18 sekretær, Arild Røed, takket for tre dager som hadde blitt avviklet på en utmerket måte takket være organiseringen til CIMTEC.

Fagsjef
Arild Røed

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024